Share
AI. Hanne Marte Vatnaland fra Amnesty mellom de to ordførerne Jorunn Skåden (i Sveio) og Laura Seltveit (i Sauda). Ordfører i Bokn, Kyrre Lindanger, singerer brevet til president Ortega.
AI. Hanne Marte Vatnaland fra Amnesty mellom de to ordførerne Jorunn Skåden (i Sveio) og Laura Seltveit (i Sauda). Ordfører i Bokn, Kyrre Lindanger, singerer brevet til president Ortega.

Kommuner sammen mot Nicaraguas diskriminerende abortlov

”Dette er ikke vanskelig å ta stilling til i det hele tatt, - Denne loven er grotesk.” sa Sveio ordfører Jorunn Skåden før hun sammen med ordfører i Bokn, Kyrre Lindanger og ordfører i Sauda, Laura Seltveit signerte Amnestys brev til President Ortega i Nicaragua. Både Skåden og Seltveit ofret VM og kombinert fredag ettermiddag for å ta turen til Bokn og markere sin avstand til Nicaraguas totalforbud mot abort.

Skrevet av: Hanne Marte Vatnaland - for Amnesty Hagesund
PUBLISERT: 9. mars 2011, KL. 14:16 -
SIST OPPDATERT: 23. februar 2015, KL. 11:07
Totalforbudet i Nicaragua som ble innført så sent som i 2008, kriminaliserer enhver form for inngripen i et svangerskap. Dette medfører at kvinner som rammes av livstruende sykdommer som kreft, malaria og HIV/AIDS nektes behandling ettersom det kan skade fosteret. ”I mange tilfeller vil dette si at både kvinnen og fosteret kan bare vente på å dø, ofte mens kvinnen har flere barn hjemme. I tillegg knebles leger og helsepersonell som har teknologien til å redde liv, men blir hindret av loven.” forklarer Hanne Marte Vatnaland fra Amnesty.

De mest utsatte er likevel jenter og kvinner som er ofre for incest og voldtekt. Svært unge jenter blir tvunget til å bære frem et barn, noe som er helt uforsvarlig både fysisk og psykisk. ”Når man i tillegg ser loven i lys av ikke-eksisterende forebyggende tiltak mot overgrep og vold rettet mot kvinner og barn, samt sosiale holdninger som gjør offeret til synderen, har dette utviklet seg til et skrekk-scenario for jenter og kvinner i Nicaragua.” Gravide ofre av voldtekt blir nemlig overlatt til seg selv, uten noen form for økonomisk støtte eller psykologisk støtteapparat. ”Allerede året etter at loven tredte i kraft økte tallet på gravide unge jenter som begikk selvmord med ca. 75 %. Det er horrible tall.”
Et slikt totalforbud strider klart imot kvinners rett til liv, helse og ytringsfrihet.

Alle ordførerne var enige at dette var en betydningsfull og flott sak å ta tak i rundt den internasjonale kvinnedagen. ”Det er en dag da det er viktig å løfte blikket utover og vise solidaritet,” sier Jorunn Skåden.

Sauda har en vennskapskommune i Nicaragua, og Laura Seltveit har selv reist ned og opplevd fattigdommen og de sosiale ulikhetene. Den engasjerte ordføreren ser det som umulig å ikke bli rystet av urettferdighetene utenfor våre landegrenser, ”Alle kan gjøre litt, men noen få kan ikke gjøre alt. Og det er ofte i systemene man må gjøre endringer.” Kyrre Lindanger er helt enig; ”Det er svært viktig å engasjere seg i slike saker, så når jeg fikk oppfordringen fra Amnesty var jeg ikke i tvil om at flere lokale representanter fra Arbeiderpartiet ville gjøre det samme.”

Amnestys samarbeidspartnere i Nicaragua har opplyst at President Ortega og hans parti vil være mottakelige for press fra medlemmer av Den Fjerde Sosialistiske Internasjonalen som organiserer sosialdemokratiske partier verden over, og på den måten har man linket partiet til det norske Arbeiderpartiet.

”Jeg synes det er helt fantastisk at ordførerne stiller opp på en så utrolig viktig sak, selv om dette er en virkelighet langt utenfor kommunegrensene. En stor takk til Kyrre Lindanger i Bokn for hans handlekraftige intiativ, og til de andre to ordførerne fra Sveio og Sauda som tok oppfordringen på strak arm.”
 
Del saken
Andre Nyheter