Share

Samarbeid mot totalforbud i Nicaragua

Rogaland Arbeiderparti, LO og Amnesty International Region Sør står sammen om oppfordringen til myndighetene i Nicaragua om å avskaffe totalforbudet mot abort.

Skrevet av: Inge Kvivik
PUBLISERT: 9. desember 2010, KL. 15:16 -
SIST OPPDATERT: 23. februar 2015, KL. 10:55
Amnestys bredt appellerende høstkampanje ruller videre. På bakgrunn av at Amnestys samarbeidspartnere i Nicaragua mener at den nicaraguanske regjeringen vil kunne være mottagelig for press fra fagbevegelsen og fra medlemmer av den fjerde sosialistiske internasjonalen som organiserer sosialdemokratiske partier verden over, tar Amnesty i disse dager kontakt med lokale deler av Arbeiderpartiet og LO med oppfordring om å støtte Amnestys kampanje.

I Rogaland ble Amnestys forespørsel møtt med stor imøtekommenhet. Etter en kort avklaringsprosess ønsket begge organisasjoner å stille opp

Ifølge Øystein Hansen, distriktssekretær i LO, var det en enkel beslutning for han og organisasjonen å stå sammen med Amnesty i et krav om å avskaffe totalforbudet mot abort i Nicaragua.
- Dette er en sak som naturlig opptar oss. Det faktum at dette går utover kvinner og barn i en machokultur gjør at det er en sak vi har spesielt hjerte for. Loven setter de svakeste i samfunnet, også de under den seksuelle lavalder, i en situasjon hvor de overhodet ikke har rettigheter.

Han påpeker også at loven ikke bare mistenkeliggjør, men i praksis kriminaliserer alle som aborterer, også de som er offer for spontanabort uten å kunne bevise det.
- Vi ser her paralleller til andre kvinneundertrykkende kulturer, hvor det typiske er at kvinnen får straffen. Det er enormt viktig å få på plass en rettssikkerhet her.

Eirik Aarek i Rogaland Arbeiderparti medgir at han var tidlig positivt innstilt til samarbeid med Amnesty.
- For vår del mener vi generelt at den jobben Amnesty gjør er veldig viktig. Dette har mye med måten Amnesty jobber på, i forhold til å samle et internasjonalt trykk på myndigheter og spesifikke saker. Amnesty jobber for de svakeste av de svake, og vi ser at internasjonalt trykk hjelper, sier Aarek.

I forhold til totalforbudet mot abort i Nicaragua var han heller ikke i tvil om at dette var et budskap han og partiet kunne støtte fullt ut.
- Som Øystein (Hansen) også er inne på, ser vi, særlig internasjonalt og innenfor fattigdomsspørsmål, at det er kvinner som tar de største byrdene. Dette er noe vi alle må prøve å bekjempe.

Camilla Andersson, regionleder i Amnesty Region Sør er godt fornøyd med utfallet.
- Jeg synes det er veldig bra at både Arbeiderpartiet og LO ønsker å støtte budskapet. Nå har vi fire viktige brev å poste, sier hun og refererer til brevene til Nicaraguas president Daniel Ortega og Sardinistpartiets leder Edwin Castro Riviera.
 
Del saken
Andre Nyheter