Share
Amnestys metode
Amnestys metode
Amnesty har en helt unik arbeidsmetode.

For det første har Amnesty et stort etterforskningsteam, som kontinuerlig jobber med å avdekke menneskerettighetsbrudd. Når vi vet om noe kritikkverdig er det viktig for oss å spre og skape oppmerksomhet om denne informasjonen, i sosiale medier og i pressen verden over. Vi er tett på myndigheter og næringsliv, og viser makthavere at vi er mange som står opp mot urett.

Men Amnesty gir også vanlige folk anledning til å gjøre noe med urettferdigheten. Vi inviterer folk til å protestere og aksjonere, og Amnesty kan mobilisere opp til 150.000 aktivister fra hele verden på 24 timer. Dette gir oss en enorm kraft.

Jo flere som kjenner rettighetene sine, jo vanskeligere blir det for overgripere å fortsette sine ugjerninger. Derfor er undervisning om menneskerettigheter også en viktig del av Amnestys arbeid over hele verden. Vi underviser ikke bare skoleelever, men også slumbeboere, grasrotaktivister, politi og rettsvesen, religiøse ledere og mange andre grupper i samfunnet.
Vil du være med å aksjonere? Her er oversikten over alle aksjonene våre. Vil du gjøre mer? Få tips til hvordan.

Mange mener at problemene i verden er for store til å løse. Det er ikke sant. Vi ser stadig at Amnestys arbeid nytter: Folk løslates fra fengsel og løftes ut av fattigdom og undertrykkelse.

DETTE JOBBER AMNESTY MED
Alle temaer Amnesty jobber med har med menneskerettighetene å gjøre. Jobber vi med likestilling fokuserer vi blant annet på retten til å bestemme over egen kropp og seksualitet – såkalte seksuelle og reproduktive rettigheter. Snakker vi om fattigdom er vi opptatt av å peke på hva som kan bryte årsakene til fattigdommen.

Dette kan for eksempel være fattiges rett til å registreres som fullverdige borgere av landet sitt, deres medbestemmelsesrett og deres kunnskap om egne rettigheter. Retter vi oppmerksomheten mot næringslivet, er det for å påse at både store og små bedrifter har retningslinjer og systemer på plass for å sikre at de selv verken direkte eller indirekte bryter menneskerettighetene i de landene de er tilstede i.

PRIORITERINGER
Selv om vi gjerne skulle, klarer vi imidlertid ikke å fokusere på alle tilfeller av urettferdighet i verden. Vi må derfor gjøre noen tøffe prioriteringer. Det er Amnestys medlemmer over hele verden som avgjør hvilke saker og temaer vi til enhver tid skal prioritere å arbeide med. Dette bestemmes i et internasjonalt rådsmøte som avholdes annethvert år. Alvorlighetsgrad og om vi har reell mulighet til å påvirke er avgjørende for valget. Vi vurderer også alltid om Amnesty er den rette organisasjonen til å arbeide med en sak, eller om det er andre som har større mulighet til å gjøre en forskjell.

Amnesty jobber også til enhver tid for et knippe enkeltmennesker som har fått sine menneskerettigheter brutt på det groveste, og som er i fare. Det er Amnestys internasjonale etterforskere og landeksperter som tar avgjørelsene om hvilke enkeltpersoner vi skal arbeide for.

STRATEGISKE VURDERINGER
Dette er vanskelige valg og prioriteringer, men nødvendig for at presset vi legger på makthavere skal være så koordinert og sterkt som mulig. Det er på denne måten vi oppnår endring. Det er flere faktorer som avgjør om Amnesty prioriterer å arbeide med en sak eller ikke. Alvorlighetsgrad og reell påvirkningsmulighet er avgjørende. Vår erfaring er at fokusert innsats ofte gir best resultater. Vi vurderer også alltid om Amnesty er den rette organisasjonen til å arbeide med en sak i forhold til vårt mandat og visjon.


Les mer om Amnesty i Norges fokusområder til høyre i hovedmenyen.
Del saken