Share
Historien om Amnesty
Historien om Amnesty
Det startet med en engasjert advokat som skrev et brev. Over et halvt århundre senere har Amnesty International tre millioner medlemmer over hele verden.

SKREV I PROTEST
I 1960 leste den britiske advokaten Peter Benenson en artikkel om to portugisiske studenter som hadde blitt dømt til syv års fengsel for å ha skålt for friheten på en kafé. Benenson bestemte seg umiddelbart for å skrive brev til den portugisiske regjeringen for å protestere mot dommen, og kreve at de to studentene skulle bli løslatt.

Ett år senere stod artikkelen hans "De glemte fanger" på trykk i avisen The Observer. Der tok han til orde for løslatelse av mennesker som verden over var fengslet for sine meninger eller tro. Han kalte dem samvittighetsfanger.

Responsen var enorm, og snart var Amnesty International en realitet. Organisasjonen etablerte hovedkontoret sitt i London, og allerede i løpet av det første året ble det opprettet nasjonale avdelinger i syv land.

POLITISK UAVHENGIG
Amnesty ble etablert under den kalde krigen der motsetningene og spenningene mellom øst og vest var store. Derfor ble det viktig for Amnesty å plassere seg på det politiske kartet som en nøytral aktør.

Amnesty-grupper skulle til enhver tid arbeide med tre enkeltsaker fra ulike deler av verden. På den måten ble det tydelig markert at menneskerettighetene gjelder uavhengig av politisk ståsted.

FRA TORTUR TIL FATTIGDOM 
I begynnelsen arbeidet Amnesty mest med samvittighetsfanger og tortur. Etterhvert ble kampen mot dødsstraff en sentral del av arbeidet. De senere år har Amnestys internasjonale rådsmøte, bestående av medlemmer fra hele verden, utvidet Amnestys mandat til å dekke langt flere temaer, som blant annet vold mot kvinner og fattigdomsbekjempelse.

I 1977 vant Amnesty International Nobels fredspris og i 1978 vant organisasjonen FNs menneskerettighetspris.

INTERNASJONAL AKTØR
Amnesty International er i dag en tung aktør i internasjonale fora der menneskerettighetene diskuteres, og tar aktivt del i utviklingen av det systemet som skal beskytte menneskerettighetene.

Amnesty er og har alltid vært en demokratisk og medlemsstyrt organisasjon. Både økonomisk, politisk og i kampanjearbeidet er det medlemmene som er ryggraden i organisasjonen.
Del saken