Share
Hva jobber vi med

AKSJONER

Amnesty International aksjonerer hver dag for å stoppe henrettelser og tortur, kreve ytringsfrihet, rettferdige rettssaker og protestere mot diskriminering. Vi velger circa 50 saker hvert år hvor vi mener at engasjement i Norge kan ha betydning. I tillegg er vi opptatt av å ha et bredt spekter av saker med hensyn til type menneskerettighetsbrudd, geografisk spredning og kjønn. Vi jobber med alle våre aksjoner til de er løst eller avsluttet av en annen grunn.

Les mer om aksjonsarbeidet i Aksjonsstrategien 2010 og om de overordnede målene for vårt arbeid i Strategisk plan 2010-16. Les også spørsmål og svar om Amnestys aksjonsarbeid.

KAMPANJER
To ganger i året arbeider Amnesty International i Norge med et større kampanjehøydepunkt. Første halvår av 2012 fokuserer vi på omveltningene i Midtøsten og Nord-Afrika (MENA-landene) mens vi høsten 2012 har vært så heldige å få TV-aksjonen. 
 
Våren 2012: MENA er en forkortelse for regionen Middle East and North Africa, og våren 2012 setter Amnesty fokus på situasjonen i disse landene, et drøyt år etter at omveltningene tok til for fullt. I vårkampanjen er det særlig fokus på tre land: Egypt, et land i en avgjørende overgangsfase, Syria, et land i krise, og Iran, et land som henretter for å true til taushet.
 
 
TV-aksjonen 2012: Høsten 2012 blir arbeidet vårt konsentrert om TV-aksjonen, hvor det overordnede temaet er "Rettferdighet". Aksjonen vil ha fem forskjellige satsningsområder i form av utsatte grupper vi krever rettferdighet for.

Les Amnestys søknad til TV-aksjonen her.
Del saken