Share
Amnesty i Norge
AMNESTY har i dag rundt 100.000 medlemmer og aktivister i Norge.

Medlemmene er Amnestys økonomiske ryggrad. Vi tar ikke imot statsstøtte - for å sikre uavhengigheten vår. Det er også medlemmene og aktivistene som gir organisasjonen slagkraft i kampen for menneskerettighetene. 

LANDSMØTET

Landsmøtet er Amnestys høyeste organ i Norge. Der møtes medlemmene annethvert år for å ta beslutninger om strategi og arbeidsoppgaver. Landsmøtet velger hvem som skal sitte i styret. Trygve G. Nordby er i dag styreleder i Amnesty i Norge.

SEKRETARIATET

Styrets ansetter organiasjonens generalsekretær. John Peder Egenæs er Amnestys ansikt utad og leder sekretariatets arbeid. Det er i dag 35 fast ansatte, en rekke ververe på gata og på telefon, frivillige og praktikanter som har sin daglige gang på Amnestys hovedkontor i Oslo.

REGIONKONTORENE

Amnesty deler Norge opp i fem regioner, med regionale kontor i Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo. Regionlederne, med god hjelp av praktikanter, mobiliserer medlemmer, aktivister og andre støttespillere over hele landet til felles innsats for menneskerettighetene.

AKTIVISTER

Mange medlemmer har dannet grupper og nettverk. Det er i dag studentnettverk i alle universitetsbyene i landet. Hvert regionkontor knytter også til seg ressursgrupper av ivrige aktivister og støttespillere til å gjøre en ekstra innsats i kampanjeperioder. 

FAGNETTVERK

LHBT-nettverket jobber særskilt for rettighetene til homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Amnesty har også en gruppe jurister, politiske rådgivere, som jobber spesifikt med menneskerettighetsfaglige spørsmål.

SAMARBEID
Amnesty støtter arbeidet til modige, lokale menneskerettighetsaktivister gjennom eierskap i Det norske menneskerettighetsfond.


Del saken