Share
Amnesty i verden
Amnestys norske avdeling er én av 50 nasjonale Amnesty-avdelinger i verden.

Organisasjonens hovedkontor, det internasjonale sekretariatet, ligger i London. På hovedkontoret er det 320 ansatte og mer enn 100 frivillige fra over 50 land som jobber med etterforskning, informasjon og kampanjeplanlegging for hele organisasjonen. I tillegg har Amnesty etterforsknings- og kampanjekontorer i alle verdensdeler: i Moskva, Kampala, Hongkong, Beirut og San José.

Hvem bestemmer kursen i Amnesty?

Amnestys høyeste beslutningsorgan er den internasjonale generalforsamling (International Council Meeting ICM). Her møtes representanter for alle Amnesty-medlemmer hvert annet år for å ta beslutninger om nye strategier og eventuelle endringer i formål og arbeidsmåte. På ICM velges også det internasjonale styret som består av åtte medlemmer som styrer organisasjonen mellom ICM-møtene.

Det internasjonale styret utnevner Amnestys internasjonale generalsekretær. Generalsekretæren er organisasjonens internasjonale talsperson og ansvarlig for den daglige driften av hovedkontoret. Amnestys nye, internasjonale generalsekretær heter Salil Shetty og begynner i juni 2010.

Hvor kommer pengene fra?

Amnestys landseksjoner bidrar med deler av sine inntekter til finansiering av Amnestys medlemsaktiviteter i Sør og driften av hovedkontoret. På denne måten bidar alle Amnesty-avdelinger til å finansiere etterforskningen. 

 

Les mer på Amnestys internasjonale nettsider: www.amnesty.org


Del saken