Share
Studentrådet
DETTE ER STUDENTRÅDET
Studentrådet er det nasjonale studentorganet til Amnesty International i Norge (AIN). Studentrådet er et bindeledd mellom de ulike studentgruppene og styret i AIN. Studentrådet er et rådgivende organ for styret i AIN, samt et koordinerende organ for de ulike studentgruppene.

RÅDETS FORMÅL
Formålet med rådet er å kunne samle representanter fra hver av studentgruppene slik at det kan utveksles erfaringer og læres av hverandre. I tillegg ivaretar de studentgruppenes interesser overfor AIN.
SLIK JOBBER STUDENTRÅDET
Studentrådet møtes tre ganger i året, fire ganger det året det er landsmøte. Møter i studentrådet foregår normalt over en helg, på ulike steder i landet. I tillegg til å utveksle erfaringer inviteres eksterne foredragsholdere, samt ansatte ved sekretariatet. Ofte vil Studentrådet også koordinere aksjoner ut fra et felles tema. Studentrådet vil også utarbeide og stemme over forslag til styret og AIN når det er aktuelt.

Kontaktinformasjon: amnestystudentraad@gmail.com
Del saken