Share
TV-aksjonen 1999 - Sluttrapport

Sluttrapport TV-aksjonen 1999

Som et direkte resultat av TV-aksjonen i 1999, har Amnesty International blitt sterkere der overgrepene skjer. Nå har vi bedre verktøy til å hindre overgrep.

TV-aksjonen 1999 innbrakte netto 101 millioner kroner til Amnesty International (AI) i Norges arbeid for menneskerettighetene (MR), herunder 25 millioner fra Regjeringen. Dette var et betydelig resultat av TV-aksjonen på den tiden.

PROGRAM
Programmet som ble styrt fra London ble kalt ISC. 80 millioner kroner pluss renter ble allokert til dette programmet, og det bestod av fire hovedkomponenter:

  • Beskyttelse av MR-forkjempere.
  • Internasjonal MR-undervisning (MRU).
  • Utvikling og styrking av lokale MR-grupper og -organisasjoner.
  • Oppbygging av regionale ressurser til støtte for AI og andre MR-organisasjoner.

RAPPORTEN
Denne rapporten beskriver begge program, men som et resultat av at de ble administrert på ulike steder, er det utarbeidet én rapport for hvert av dem.

  • ISC-rapporten gir en gjennomgang av aktiviteter og resultater i programperioden 2000/01 til 2007/08 (britisk regnskapsår).
  • REAP-rapporten inneholder en innledning og kort oppsummering av virksomheten i perioden 2000-2009, etterfulgt av et sammendrag av rapporten fra den globale sluttevalueringen av programmet i 2009. Hovedrapporten og separate informasjonsfoldere om viktige resultater i REAP vedlegges også.

LES RAPPORTEN:
Sluttrapport til NRK for TV-aksjonen 1999

Del saken