Share
Organisasjon
Organisasjon
AMNESTY I NORGE
Amnesty har i dag rundt 100.000 medlemmer og aktivister i Norge. Medlemmene er Amnestys økonomiske ryggrad. Vi tar ikke imot statsstøtte, bortsettfra til menneskerettighetsundervisning, for å sikre uavhengigheten vår. Det er også medlemmene og aktivistene som gir organisasjonen slagkraft i kampen for menneskerettighetene.

Landsmøtet er Amnestys høyeste organ i Norge. Her møtes medlemmene annethvert år for å ta beslutninger om strategi og arbeidsoppgaver. Landsmøtet velger hvem som skal sitte i styret. Kjetil Haanes er styreleder i Amnesty International i Norge for perioden 2016-2018.

SEKRETARIATET
Styret ansetter organisasjonens generalsekretær. John Peder Egenæs er Amnestys ansikt utad og leder sekretariatets arbeid. Det er i dag ca. 65 fast ansatte i Amnesty, i tillegg til en rekke frivillige som gir av sin tid.

Amnesty deler Norge opp i fem regioner, med regionale kontor i Stavanger, Bergen, Trondheim, Tromsø og Oslo. Med god hjelp av frivillige, mobiliserer regionlederne medlemmer, aktivister og andre støttespillere over hele landet til felles innsats for menneskerettighetene.

AKTIVISTER
Som Amnesty-aktivist kan man jobbe alene eller sammen med andre. Mange medlemmer har dannet grupper og nettverk. Det er i dag studentnettverk i alle universitetsbyene i landet. Hvert regionkontor knytter også til seg ressursgrupper av ivrige aktivister og støttespillere til å gjøre en ekstra innsats i kampanjeperioder. Ta kontakt med din regionleder om du er interessert i å vite mer.

FAGNETTVERK
Amnestys LHBT-nettverk jobber særskilt for rettighetene til homofile, lesbiske, bifile og transpersoner. Amnesty har også en gruppe jurister som rådgir Amnesty i menneskerettighetsfaglige spørsmål.

SAMARBEID
Amnesty støtter arbeidet til modige, lokale menneskerettighetsaktivister og - organisasjoner gjennom eierskap i Det norske menneskerettighetsfond.

MEDLEMMENE BESTEMMER
Det er Amnestys medlemmer over hele verden som avgjør hvilke saker vi prioriterer å arbeide med. Representanter fra Amnesty-seksjoner over hele verden, med mandat til å representere alle Amnesty-medlemmene i sitt land, møtes hvert år i et internasjonalt rådsmøte. Her tar de beslutninger om overordnede prioriteringer for Amnesty, og vedtar internasjonale strategier som staker ut kursen for hele organisasjonen.

Med utgangspunkt i denne lager nasjonale Amnesty-seksjoner handlingsplaner for sitt arbeid. 
Alle slutter opp om noen få verdensomspennende kampanjer og en rekke aksjoner for enkeltmennesker.


Del saken