Share
Retningslinjer
Retningslinjer
ETISKE RETNINGSLINJER
Se de etiske retningslinjene for den norske seksjonen i Amnesty International, godkjent av styret i Amnesty i 2018.

RETNINGSLINJER FOR HÅNDTERING AV SEKSUELL TRAKASSERING
Se den norske seksjonen i Amnesty International sine retningslinjer for håndtering av seksuell trakassering, godkjent av styret i Amnesty i 2018.

INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) SINE RETNINGSLINJER FOR INNKJØP
Som medlem av IEH har Amnesty i Norge tilsluttet seg IEHs retningslinjer for innkjøp.

​RETNINGSLINJER FOR PLASSERING AV AMNESTY INTERNATIONAL I NORGE SINE MIDLER
Les eller last ned retningslinjer for plassering av Amnestys midler her.

​RETNINGSLINJER FOR NETTDEBATT
Se retninglinjene for debatt og moderering på Amnestys kanaler på nett, blogg og i sosiale medier.

RETNINGSLINJER FOR GRUPPER
Les eller last ned retningslinjer for grupper her
Del saken