Share
Retningslinjer
Retningslinjer
ETISKE RETNINGSLINJER
Se de etiske retningslinjene for den norske seksjonen i Amnesty International, godkjent av styret i Amnesty i 2008.

INITIATIV FOR ETISK HANDEL (IEH) SINE RETNINGSLINJER FOR INNKJØP
Som medlem av IEH har Amnesty i Norge tilsluttet seg IEHs retningslinjer for innkjøp
 
RETNINGSLINJER FOR NETTDEBATT
Se retninglinjene for debatt og moderering på Amnestys kanaler på nett, blogg og i sosiale medier.

RETNINGSLINJER FOR GRUPPER
Les eller last ned retningslinjer for grupper her
Del saken