Strategier
Amnesty er en dynamisk organisasjon som kan reagere lynkjapt, koordinert og massivt om nødvendig. Det ligger imidlertid grundige planer og gode strategier bak denne handlekraften.

Her kan du lese mer om strategiene som er førende for arbeidet til Amnesty i Norge.

AKSJONSSTRATEGI
Enkeltmenneskers innsats for andre enkeltmennesker er kjernen i Amnestys arbeid. Hver eneste dag aksjonerer folk over hele verden for å stanse overgrep. Flere hundre tusen nordmenn bidrar i ulike aksjoner i løpet av året.

Målet med Amnestys aksjonsstrategi er at flere skal delta i et engasjerende og effektivt Amnesty, slik at vi kan beskytte flere mennesker mot menneskerettighetsbrudd. 

Vi er mange. Og det virker! Se en presentasjon av de sentrale grepene i strategien.

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI
Du skal aldri være i tvil om hva Amnesty står for. Derfor er det viktig at vi forteller deg dette på en enkel måte.

Amnesty etterforsker og gransker menneskerettighetsbrudd over hele verden. Men jobben er ikke over når rapporten er skrevet. Da må vi fortelle så mange som mulig hva som foregår – og hva som må gjøres for å stanse overgrepene. God og effektiv kommunikasjon er nøkkelen til positive resultater.

Klikk her for å lese den nye kommunikasjonsstrategien for Amnesty i Norge.
 
STRATEGISK PLAN 2010-2016
Hvert sjette år setter Amnesty i Norge langvarige mål for arbeidet vårt.

Den gjeldende strategiske planen for 2010-2016 tar utgangspunkt i den internasjonale strategiske planen (ISP), vedtatt på Amnesty Internationals rådsmøte (ICM) i august 2009.

Satsningsområdene er aktivisme, kommunikasjon og menneskerettighetsundervisning. Les hele den strategiske planen for 2010 - 2016
Del saken