Share
Vår visjon
Vår visjon
Amnesty International er verdens største menneskerettighetsorganisasjon

Vi er en bevegelse av mennesker som kjemper for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep

Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene

Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer

Vi underviser slik at folk selv kan forsvare sine rettigheter

Amnesty er uavhengig. Det gjør at vi kan si sannheten om enhver regjering
og makthaver

Vi oppnår resultater når vi er mange som tar urettferdighet personlig
Del saken