Share
Vedtekter
Vedtekter
Det er medlemmene som bestemmer i Amnesty. Landsmøtet, Amnesty i Norges øverste organ, har vedtatt et sett med lover og instrukser for den norske organisasjonen.
 
VEDTEKTER 
Lover og regler for Amnesty International i Norge.
 
Ansvar og prosedyrer for styret i Amnesty International i Norge.
 
Retningslinjer for gjennomføringen av landsmøtet i Amnesty International i Norge
 
Ansvar og prosedyrer for valgkomiteen i Amnesty International i Norge
Del saken