Share
#Samtykkelov
Selv om #Metoo har synliggjort at jenter og kvinner i Norge utsettes for omfattende seksuell trakassering og vold har politikerne så langt ikke kommet med et eneste nytt tiltak for å bekjempe seksuelle overgrep. Tiden er overmoden for en norsk samtykkelov.
Problemet
Hva gjør Amnesty
Reager her!
Fakta
Voldtekt = sex uten samtykke
Det er en menneskerett å bestemme over egen kropp og seksualitet. Å ha sex med en person som ikke har samtykket til dette er et brudd på denne retten. Norsk lov må sette en tydelig norm som skiller mellom det som er rett, og det som er galt. Det er en forutsetning for å kunne skape gode holdninger og forebygge overgrep.
Les mer
Dette gjør Amnesty
Amnesty International har i flere år oppfordret norske myndigheter til å få på plass en samtykkebasert voldtektsbestemmelse. Det vil gi kvinner og menn som er utsatt for voldtekt en bedre rettstrygghet, og samtidig være et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt. Vi bruker nå alle våre virkemidler gjennom kampanje, media og politisk påvirkning til å kreve at norsk voldtektslovgiving følger menneskerettighetene.
Les mer
Reager her
Internasjonal rett er klar: voldtekt er seksuell omgang uten samtykke. Norsk rett er ikke like klar. Derfor skal Stortingets Justiskomité 20. mars diskutere et forslag som skal tydeliggjøre at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Forslaget legges fram til votering for Stortinget 5. april. Signer aksjonen, og krev at norsk lov kommer i overensstemmelse med internasjonal rett.
17498 har signert
Signer aksjonen

#Samtykkelov

Ikke noe samtykke, ikke noe eventyr.
Publisert: 
28. februar 2018, kl. 11:10
Sist oppdatert: 
14. mars 2018, kl. 10:29
Andre Nyheter