Share
#Samtykkelov
«Emilie» ble voldtatt i egen seng. Hun frøs til og turte ikke gjøre motstand. Da hun anmeldte, henla politiet saken samme dag, fordi det ikke var vold eller trusler involvert. «Emilie» er en av mange. Den 5. april skal Stortinget avgjøre om Norge skal få en ny samtykkelov. Vi krever endring!
Problemet
Hva gjør Amnesty
Reager her!
Fakta
Voldtekt = sex uten samtykke
Det er en menneskerett å bestemme over egen kropp og seksualitet. Å ha sex med en person som ikke har samtykket til dette er et brudd på denne retten. Norsk lov må sette en tydelig norm som skiller mellom det som er rett, og det som er galt. Det er en forutsetning for å kunne skape gode holdninger og forebygge overgrep.
Les mer
Dette gjør Amnesty
Amnesty International har i flere år oppfordret norske myndigheter til å få på plass en samtykkebasert voldtektsbestemmelse. Det vil gi kvinner og menn som er utsatt for voldtekt en bedre rettstrygghet, og samtidig være et viktig signal i det forebyggende arbeidet mot voldtekt. Vi bruker nå alle våre virkemidler gjennom kampanje, media og politisk påvirkning til å kreve at norsk voldtektslovgiving følger menneskerettighetene.
Les mer
Reager her
Internasjonal rett er klar: voldtekt er seksuell omgang uten samtykke. Norsk rett er ikke like klar. Den 5. april skal Stortinget stemme over et forslag som skal tydeliggjøre at seksuell omgang uten samtykke er voldtekt. Signer aksjonen, og krev at norsk lov kommer i overensstemmelse med internasjonal rett.
17808 har signert
Signer aksjonen

#Samtykkelov

Norge trenger en samtykkelov slik at voldtekt blir tatt på alvor.
Publisert: 
28. februar 2018, kl. 11:10
Sist oppdatert: 
5. april 2018, kl. 18:05

BLI AMNESTY-MEDLEM NÅ

Alle Amnesty-medlemmer får nyhetsbrev og stemmerett ved landsmøtet.
Som medlem mottar du Amnestys norske årsberetning og nyhetsbrev. Du vil også ha stemmerett på landsmøtet.
Andre Nyheter