Share
Saudi-Arabias sanne ansikt
Saudi-Arabia bruker milliardbeløp på PR-tjenester fra Vesten for å bedre imaget sitt mens de fortsetter forfølgelsen. Vi kan ikke la oss lure!
Problemet
Hva gjør Amnesty
Oljefondet
Reager her!
Fakta
#ANewSaudiArabia
Den sjarmerende kronprisen
Den saudiske kronprinsen, Mohammed bin Salman, sjarmerer Vesten med snakk om reform. Saudiske myndigheter bruker milliardbeløp på PR-tjenester fra vesten for å bedre imaget sitt for resten av verden. Samtidig har de satt i gang en mer omfattende bølge av arrestasjoner og forfølgelse enn noen gang før. Kronprinsen samler makten i egne hender – og torturen og halshuggingene fortsetter.
Les mer
Dette gjør Amnesty
Saudiske myndigheter er svært opptatt av imaget sitt. Det er derfor kronprinsen kjøper PR-tjenester i Vesten for milliardbeløp. Vi vet at offentlig press er en pådriver for endring i landet, og har allerede sett hvordan dette har stanset pisking av en fredelig blogger. Ved å rette søkelyset mot menneskerettighetsbruddene i Saudi-Arabia skal vi vise frem det kronprinsen vil skjule og skape et press for gjennomføring av reelle reformer og løslatelse av samvittighetsfanger.
Les mer
Norske forbindelser til Saudi-Arabia
Oljefondet kjøpte seg inn i 34 selskaper på det saudiske markedet i 2015. Et av dem var Saudi Telecom Company (STC), det største telekomselskapet i Saudi-Arabia som kontrolleres direkte av kronprinsen, Mohammed bin Salman. Amnesty dokumenterte høsten 2017 at det statseide selskapet er involvert i overvåkning og at saudiske borgere har blitt arrestert, tiltalt og dømt på grunnlag av informasjon innhentet fra overvåkning. Dermed ble Oljefondet delaktig i en virksomhet som er i strid med en rekke menneskerettigheter. Oljefondet solgte aksjene i STC, men kjøpte seg inn i flere saudiske selskaper.
Les mer
Reager her
Amnesty avdekket koblingen mellom Oljefondets investering og den direkte forfølgelsen av menneskerettighetsforkjempere i Saudi-Arabia. Oljefondet solgte aksjene i STC, men kjøpte seg samtidig inn i flere saudiske selskaper. Våren 2018 ble 16079 mennesker med på Amnestys krav til Stortinget om å sikre at våre fremtidige pensjoner ikke blir tjent på forfølgelse av de som forsøker å beskytte menneskerettighetene.
16079 har signert
Signer aksjonen

Saudi-Arabias sanne ansikt

Saudi-Arabia bruker milliardbeløp på PR-tjenester fra Vesten for å bedre imaget sitt mens de fortsetter forfølgelsen. Vi kan ikke la oss lure!
Publisert: 
14. februar 2018, kl. 9:14
Sist oppdatert: 
31. juli 2018, kl. 15:19

Andre Nyheter