Share
Saudi-Arabias sanne ansikt
Saudi-Arabia bruker milliardbeløp på PR-tjenester fra Vesten for å bedre imaget sitt mens de fortsetter forfølgelsen. Vi kan ikke la oss lure!
Problemet
Hva gjør Amnesty
Oljefondet
Reager her!
Fakta
#ANewSaudiArabia
Den sjarmerende kronprisen
Den saudiske kronprinsen, Mohammed bin Salman, sjarmerer Vesten med snakk om reform. Saudiske myndigheter bruker milliardbeløp på PR-tjenester fra vesten for å bedre imaget sitt for resten av verden. Samtidig har de satt i gang en mer omfattende bølge av arrestasjoner og forfølgelse enn noen gang før. Kronprinsen samler makten i egne hender – og torturen og halshuggingene fortsetter.
Les mer
Dette gjør Amnesty
Saudiske myndigheter er svært opptatt av imaget sitt. Det er derfor kronprinsen kjøper PR-tjenester i Vesten for milliardbeløp. Vi vet at offentlig press er en pådriver for endring i landet, og har allerede sett hvordan dette har stanset pisking av en fredelig blogger. Ved å rette søkelyset mot menneskerettighetsbruddene i Saudi-Arabia skal vi vise frem det kronprinsen vil skjule og skape et press for gjennomføring av reelle reformer og løslatelse av samvittighetsfanger.
Les mer
Norske forbindelser til Saudi-Arabia
I 2015 valgte Oljefondet å investere i det saudiske markedet for første gang. Oljefondet kjøpte aksjer i 34 saudiske selskaper. Et av dem var Saudi Telecom Company (STC), det største telekomselskapet i Saudi-Arabia som kontrolleres direkte av kronprinsen, Mohammed bin Salman. Amnesty dokumenterte at det statseide selskapet er involvert i overvåkning ved å vise til at saudiske borgere har blitt arrestert, tiltalt og dømt på grunnlag av informasjon innhentet fra overvåkning. Dermed ble Oljefondet delaktig i en virksomhet som er i strid med en rekke menneskerettigheter. Vi må sikre at våre fremtidige pensjoner ikke blir tjent på forfølgelse av de som forsøker å beskytte menneskerettighetene.
Les mer
Reager her
Amnesty har avdekket koblingen mellom Oljefondets investering og den direkte forfølgelsen av menneskerettighetsforkjempere i Saudi-Arabia. Vi bruker nå alle våre virkemidler gjennom kampanje, media og politisk påvirkning til å kreve at Oljefondets investeringer er i tråd med de etiske retningslinjene og norsk utenrikspolitikk. Bli med og krev at Stortinget rydder opp – signer aksjonen!
16079 har signert
Signer aksjonen

Saudi-Arabias sanne ansikt

Saudi-Arabia bruker milliardbeløp på PR-tjenester fra Vesten for å bedre imaget sitt mens de fortsetter forfølgelsen. Vi kan ikke la oss lure!
Publisert: 
14. februar 2018, kl. 9:14
Sist oppdatert: 
27. april 2018, kl. 13:48

Andre Nyheter