Share

Skriv for liv - Ressurser

Skriv for liv - Ressurser

Hvert år skriver tusenvis av mennesker fra hele verden brev til noen de aldri har møtt. De skriver i solidaritet til personer som har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd, og de skriver i protest til myndigheter i ulike land. Ett brev kan kanskje ignoreres, men tusenvis av brev er vanskelig å overse.

Besøk kampanjesiden

Amnesty International i Norge fokuserer på seks forskjellige personer i årets «Skriv for liv». Besøk gjerne kampanjesiden vår for å signere aksjonene våre. Vi vil sende din underskrift til de relevante lands myndigheter.

Arranger et skriveverksted

«Skriv for liv» er en glimrende anledning til å samle venner, naboer og kollegaer til en koselig ettermiddag hjemme for å ha «skriveverksted». Da kan dere skrive appellbrev til myndighetene som har ansvar for å ivareta menneskerettighetene, og dere kan skrive solidaritetsbrev til utsatte mennesker for å vise dem at de ikke er alene.

For å hjelpe deg på veien har vi laget noen ressurser du kan få bruk for:
Send appellbrev til myndighetene
Presenter sakene

Hvis du ønsker å gi deltakerne på skriveverkstedet ditt mer informasjon, så kan du bruke vår presentasjon. Denne har bilder, video og manus som kan hjelpe deg å fortelle de sterke historiene til menneskene vi arbeider for.

Skriv i lokalavisen

Menneskene vi engasjerer oss for i «Skriv for liv» må ikke glemmes. Økt fokus på deres saker kan styrke muligheten for at rettighetene deres beskyttes. En måte å bidra til økt oppmerksomhet vil være å skrive et leserinnlegg i lokalavisen. Vi har skrevet utkast til leserinnlegg som du kan bruke som utgangspunkt for å formulere ditt eget. Fyll ut informasjon om hvorfor du er bekymret for disse menneskene, hva du gjør for dem og hva du oppfordrer andre til å gjøre.

Professor-opprop for Ilham Tohti

Få akademikere du kjenner til å signere professor-oppropet for Ilham Tohti. Amnesty sendte i år et åpent brev fra over 400 professorer til kinesiske myndigheter for å kreve løslatelsen av økonomi-professoren Ilham Tohti. I år ønsker vi å sende et lignende brev fra norske professorer, førsteamanuensis, dekaner eller postdoktorer. Bruk denne malen og få den signert med navn, tittel og universitet. Send dette til din regionleder, så vil Amnesty sende dette til kinesiske myndigheter i januar for å protestere mot at Tohti, som er en samvittighetsfange, sitter fengslet på tredje året.

Bli mer aktiv!

Ønsker du å være mer aktiv i Amnesty, eller bestille noe av vårt materiell? Da kan du kontakte våre regionledere:

Region Nord – Ole Gunnar Solheim
Telefon: 412 19 837
Mail: ogs@amnesty.no

Region Midt – Tove Marie Paasche
Telefon: 995 07 125
Mail: tpaasche@amnesty.no

Region Vest – Tanja Clifford
Telefon: 992 26 488
Mail: tclifford@amnesty.no

Region Sør – Camilla Andersson
Telefon: 920 24 307
Mail: candersson@amnesty.no

Region Øst – Louise Myklebust
Telefon: 920 61 791
Mail: lmyklebust@amnesty.no