Share

Skriv for liv - Ressurser

Skriv for liv - Ressurser

Hvert år skriver tusenvis av mennesker fra hele verden brev til noen de aldri har møtt. De skriver i solidaritet til personer som har vært utsatt for menneskerettighetsbrudd, og de skriver i protest til myndigheter i ulike land. Ett brev kan kanskje ignoreres, men tusenvis av brev er vanskelig å overse.

Besøk kampanjesiden

Amnesty International i Norge fokuserer på seks forskjellige personer i årets «Skriv for liv». Besøk gjerne kampanjesiden vår for å signere aksjonene våre. Vi vil sende din underskrift til de relevante lands myndigheter.

Arranger et skriveverksted

«Skriv for liv» er en glimrende anledning til å samle venner, naboer og kollegaer til en koselig ettermiddag hjemme for å ha «skriveverksted». Da kan dere skrive appellbrev til myndighetene som har ansvar for å ivareta menneskerettighetene, og dere kan skrive solidaritetsbrev til utsatte mennesker for å vise dem at de ikke er alene.

For å hjelpe deg på veien har vi laget noen ressurser du kan få bruk for:
Send appellbrev til myndighetene
Presenter sakene

Hvis du ønsker å gi deltakerne på skriveverkstedet ditt mer informasjon, så kan du bruke denne presentasjonen. Den inneholder bilder, video og manus som kan hjelpe deg å fortelle de sterke historiene til menneskene vi arbeider for.

Skriv i lokalavisen

Menneskene vi engasjerer oss for i «Skriv for liv» må ikke glemmes. Økt fokus på deres saker kan styrke muligheten for at rettighetene deres beskyttes. En måte å bidra til økt oppmerksomhet vil være å skrive et leserinnlegg i lokalavisen. Vi har skrevet utkast til leserinnlegg som du kan bruke som utgangspunkt for å formulere ditt eget. Fyll ut informasjon om hvorfor du er bekymret for disse menneskene, hva du gjør for dem og hva du oppfordrer andre til å gjøre.

Bli mer aktiv!

Ønsker du å være mer aktiv i Amnesty, eller bestille noe av vårt materiell? Da kan du kontakte våre regionledere:

Region Nord – Ole Gunnar Solheim
Telefon: 412 19 837
Mail: ogs@amnesty.no

Region Midt – Tove Marie Paasche
Telefon: 995 07 125
Mail: tpaasche@amnesty.no

Region Vest – Tanja Clifford
Telefon: 992 26 488
Mail: tclifford@amnesty.no

Region Sør – Lene Heimlund Larsen
Telefon: 932 23 536
Mail: llarsen@amnesty.no

Region Øst – Louise Myklebust
Telefon: 920 61 791
Mail: lmyklebust@amnesty.no