Søk
Samarbeidsavtaler

Amnesty International tilbyr forpliktende samarbeidsavtaler med store selskaper i norsk næringsliv, hvilket er spesielt relevant og nyttig for transnasjonale bedrifter. Statoil og Hydro har samarbeidet med Amnesty i mange år, som en del av deres program for samfunnsansvar.

Næringslivets samfunnsansvar har lenge vært i fokus nasjonalt og internasjonalt. Tidligere dreide dette seg mest om gaver til mer eller mindre tilfeldige formål, basert på veldedighet. I dag har begrepet et mer bevisst innhold og langt større omfang. Ansvarsbegrepet refererer til strategiske beslutninger basert på bedriftens visjoner og verdigrunnlag.

Målet med samarbeidsavtalene er å styrke bedriftenes evne og vilje til å respektere menneskerettighetene. Bedriften blir en aktiv støttespiller for Amnesty der det er naturlig og tilfører økte økonomiske ressurser til arbeidet for menneskerettighetene.

Avtalene inneholder en nettbasert opplæringspakke for ansatte, med informasjon og dilemmatrening og kurs for nøkkelpersonell. Amnesty holder land- og temaspesifikke seminarer, basert på hva som er viktig for den enkelte bedrift.

Selv om det ligger forpliktelser til grunn for samarbeidet, er partene helt uavhengige av hverandre. Eksempelvis er det ikke Amnestys rolle å gi strategiske råd og opptre som konsulenter. Bedriftene styrer selv sine vurderinger og beslutninger.

Kontaktpersoner i Amnesty: politisk rådgiver bslydal [at] Amnesty [dot] no (Beate Slydal) og markedssjef jlindback [at] amnesty [dot] no (Jørgen Lindbäck-Larsen).

Del saken