Share
Omfanget av netthets
Intervjuer
Dette gjør Amnesty
Reager her
Fakta
Personlig, truende og seksualisert hets
Undersøkelser viser at kvinner og menn blir utsatt for ulik type hets, selv om kvinner ikke nødvendigvis utsettes for mer netthets i det digitale rom. Der menn blir angrepet på grunn av sine meninger og argumenter, blir kvinner hetset fordi de er kvinner, ikke på bakgrunn av hva de mener eller kan. Det rammer både den enkelte kvinnen som er utsatt, og skremmer andre kvinner fra å gå inn i debatten. Hetsen er ofte personlig, truende og seksualisert.
Les mer
Slik oppleves netthetsen
Amnesty har intervjuet 19 kvinnelige politikere, både riks- og lokalpolitikere fra alle de politiske partiene. De fleste mener at de får netthets i egenskap av å være kvinne, og opplever den seksualiserte hetsen og som spesielt ubehagelig og begrensende. Noen føler skam på grunn av det grove innholdet i meldingene. Menn er i all hovedsak de som står bak hetsingen av intervjuobjektene og mange nevner underliggende maktstrukturer i samfunnet som gir seg utslag på nett.
Les mer
Dette gjør Amnesty
Amnesty International ber nå norske myndigheter om å inkludere blant annet kjønn i Straffelovens paragraf 185 om hatefulle ytringer. Samtidig ønsker vi at politiet prioriterer opp denne type saker, og at politikerne sørger for en betydelig økning av politiets ressurser til å følge opp denne formen for trakassering.
Les mer
Reager her
Amnestys dokumentasjon viser at kvinner hetses bort fra samfunnsdebatten. Vi trenger en lov som beskytter kvinner mot hatefulle ytringer. Vi vil ha en trygg og fri samfunnsdebatt!
17012 har signert
Signer aksjonen

Fakta

Publisert: 
30. august 2018, kl. 15:53
Sist oppdatert: 
1. oktober 2018, kl. 11:18

BLI AMNESTY-MEDLEM NÅ

Alle Amnesty-medlemmer får nyhetsbrev og stemmerett ved landsmøtet.
Som medlem mottar du Amnestys norske årsberetning og nyhetsbrev. Du vil også ha stemmerett på landsmøtet.
Andre Nyheter