SAMMEN ENDRER VI LIV
Når vi er mange som står sammen, oppnår vi resultater.

Med din støtte kan vi beskytte menneskene som har blitt fratatt sine grunnleggende rettigheter. Ditt økonomiske bidrag gjør det mulig for oss å dokumentere, avsløre og stanse overgrep, både i Norge og i resten av verden.

Bli med å skape en verden hvor alle er like mye verdt – uansett! Bli fast giver.

Hva går din støtte til?

ETTERFORSKNING SOM AVSLØRER
Vi driver uavhengig etterforskning, og leverer rapporter som avslører hvordan mennesker og folkegrupper blir trakassert, fengslet og drept i ulike land.

KREVER ENDRING
Vi legger press på myndigheter som systematisk diskriminerer og kontrollerer, og krever lovendring for å sikre at alle har like rettigheter.

TETT OPPFØLGING
Vi følger opp enkeltpersoner som har blitt fengslet eller trakassert, og arbeider for at de og deres pårørende får rettferdig behandling.

​SPRER KUNNSKAP
I mange samfunn får ikke befolkningen tilgang på informasjon om egne rettigheter. Vi tilbyr undervisning og informasjon over hele verden
for å lære mennesker om deres rett til liv, frihet, helse og egen kropp.
Når vi er mange som står sammen, oppnår vi resultater.

Med din støtte kan vi beskytte menneskene som har blitt fratatt sine grunnleggende rettigheter. Ditt økonomiske bidrag gjør det mulig for oss å dokumentere, avsløre og stanse overgrep, både i Norge og i resten av verden.

Bli med å skape en verden hvor alle er like mye verdt – uansett! Bli fast giver.Hva går din støtte til?

ETTERFORSKNING SOM AVSLØRER
Vi driver uavhengig etterforskning, og leverer rapporter som avslører hvordan enkeltmennesker og folkegrupper blir trakassert, fengslet og drept i ulike land.

KREVER ENDRING
Vi legger press på myndigheter som systematisk diskriminerer og kontrollerer, og krever lovendring for å sikre at alle har like rettigheter.

TETT OPPFØLGING
Vi følger opp enkeltpersoner som har blitt fengslet eller trakassert, og arbeider for at de og deres pårørende får rettferdig behandling.

​SPRER KUNNSKAP
I mange samfunn får ikke befolkningen tilgang på informasjon om egne rettigheter. Vi tilbyr undervisning og informasjon over hele verden
for å lære mennesker om deres rett til liv, frihet, helse og egen kropp.

JEG VIL BLI FAST GIVER

TAKK FOR AT DU BRYR DEG

JEG VIL BLI FAST GIVER
Som fast giver og Amnesty-medlem bidrar du til å endre liv.
Alle medlemmer får Amnesty Internationals norske årsberetning, nyhetsbrev og stemmerett på landsmøtet.
Alle Amnesty-medlemmer får nyhetsbrev og stemmerett ved landsmøtet.


SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi bygger på kraften fra våre medlemmer. Sammen jobber vi for ytringsfrihet og mot diskriminering.
Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene. Vi sprer informasjonen, slik at så mange som mulig skal få vite sannheten.
Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer.
Vi er tett på myndigheter og næringsliv, og viser makthavere at vi er mange som står opp mot urett.
Vi underviser slik at folk kjenner og selv kan forsvare rettighetene sine.

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi bygger på kraften fra våre medlemmer. Sammen jobber vi for ytringsfrihet og mot diskriminering.
Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon, og vi bygger på kraften fra våre medlemmer.
Vi er en bevegelse av millioner av mennesker som står samlet for å kjempe for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep.
Vi etterforsker brudd på menneskerettighetene. Det er det viktig for oss å spre og skape oppmerksomhet rundt våre avsløringer. Vi informerer pressen og skriver i sosiale medier slik at så mange som mulig skal få vite sannheten.
Vi inviterer folk til å aksjonere for enkeltmennesker i fare. Amnesty kan mobilisere 150.000 aktivister fra hele verden på 24 timer. Kraften i nettverket viser de som står ansvarlige for menneske- rettighetsbrudd at deres ugjerninger blir sett og vekker reaksjoner.
Vi er i tett dialog med myndigheter, organisasjoner og næringsliv for å få dem til å delta i kampen for at enda flere skal respektere menneskerettighetene.
Vi underviser slik at folk selv kan forsvare sine rettigheter. Kunnskap gjør det vanskeligere for overgripere å fortsette sine ugjerninger. Amnesty underviser skoleelever, slumbeboere, grasrotaktivister, politi og rettsvesen, religiøse ledere og mange andre grupper.
  • Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene. Vi sprer informasjonen, slik at så mange som mulig skal få vite sannheten.
  • Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer.
  • Vi er tett på myndigheter og næringsliv, og viser makthavere at vi er mange som står opp mot urett.
  • Vi underviser slik at folk kjenner og selv kan forsvare rettighetene sine.