VOLDTATT AV POLITIET
Yecenia Armenta Graciano ble voldtatt av politiet. Etter timer med tortur og trusler om å skade familien skrev hun under på en falsk tilståelse. Hun satt fire år i fengsel uten dom. Hennes sak er en av mange.

Amnesty har dokumentert bruk av tortur i halvparten av alle verdens land. Myndighetene bruker tortur, som oftest under arrestasjoner og på politistasjoner, for å tvinge frem tilståelser og skremme sine motstandere.
  
Hver dag utsettes mennesker for grove brudd på menneskerettighetene. Skal vi bekjempe urettferdighet må vi stille oss imellom overgripere og de som trenger beskyttelse. 
Bli med i kampen for rettferdighet, for alle!
Yecenia Armenta Graciano ble voldtatt av politiet og utsatt for grov tortur før hun tilsto et drap hun ikke hadde begått. Dette førte til at hun ble sittende fire år i fengsel uten dom. Dessverre er ikke saken hennes unik. Tortur blir fortsatt brukt som pressmiddel i  halvparten av alle verdens land, og brukes som oftest under arrestasjoner og på politistasjoner. Målet er gjerne å tvinge frem tilståelser. 
  
Tortur er ikke tilfeldig, men en bevisst handling fra myndighetens side for å bryte ned et menneske. Dette er et klart brudd på menneskerettighetene.

Skal vi bekjempe tortur og urettferdighet må vi stille oss mellom overgriperne og de som trenger beskyttelse. 

Bli medlem i dag. Din støtte kan endre liv.

Vi mottar ikke statsstøtte, med unntak av midler til konkrete undervisningsprosjekter. Bakgrunnen for dette er at vi ønsker å forbli politisk uavhengige slik at vi til enhver tid står fritt til å kunne slå ned på menneskerettighetsbrudd, uansett hvor de finner sted. Derfor trenger vi din støtte.

Ditt månedlige bidrag vil hjelpe mennesker som Yecenia. Bli medlem i Amnesty nå.

 

JA, JEG VIL BLI MEDLEM!

TAKK FOR AT DU BRYR DEG

JA, JEG VIL BLI MEDLEM!
Ditt månedlige bidrag vil hjelpe mennesker som Yecenia i deres kamp for rettferdighet
SØK MEG OPP
Navn og adresse fylles ut automatisk
Alle medlemmer får Amnesty Internationals norske årsberetning, nyhetsbrev og stemmerett på landsmøtet.
Alle Amnesty-medlemmer får nyhetsbrev og stemmerett ved landsmøtet.
MED KRAFTEN FRA VÅRE MEDLEMMER FORANDRER VI VERDEN
Vi har bidratt til at Yecenia Armenta Graciano og tusenvis av samvittighetsfanger har blitt løslatt.

Vi har vært en ledende pådriver for etableringen av FNs konvensjon mot tortur.

Vi har bidratt til at 80 nye stater har innført forbud mor dødsstraff.

Vi oppnår positiv endring i en av fem hasteaksjoner.
TAKKET VÆRE STØTTE FRA AMNESTY SLIPPER JEG Å LEVE I FRYKT.
– Soldatene slo og sparket meg, ga meg elektriske støt og misbrukte meg, – alt på grunnlag av en falsk anklage.
Claudia Medina Tamariz. Falskt anklaget og torturert. Mexico

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi bygger på kraften fra våre medlemmer. Sammen jobber vi for ytringsfrihet og mot diskriminering.
Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene. Vi sprer informasjonen, slik at så mange som mulig skal få vite sannheten.
Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer.
Vi er tett på myndigheter og næringsliv, og viser makthavere at vi er mange som står opp mot urett.
Vi underviser slik at folk kjenner og selv kan forsvare rettighetene sine.

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi bygger på kraften fra våre medlemmer. Sammen jobber vi for ytringsfrihet og mot diskriminering.
Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon, og vi bygger på kraften fra våre medlemmer.
Vi er en bevegelse av millioner av mennesker som står samlet for å kjempe for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep.
Vi etterforsker brudd på menneskerettighetene. Det er det viktig for oss å spre og skape oppmerksomhet rundt våre avsløringer. Vi informerer pressen og skriver i sosiale medier slik at så mange som mulig skal få vite sannheten.
Vi inviterer folk til å aksjonere for enkeltmennesker i fare. Amnesty kan mobilisere 150.000 aktivister fra hele verden på 24 timer. Kraften i nettverket viser de som står ansvarlige for menneske- rettighetsbrudd at deres ugjerninger blir sett og vekker reaksjoner.
Vi er i tett dialog med myndigheter, organisasjoner og næringsliv for å få dem til å delta i kampen for at enda flere skal respektere menneskerettighetene.
Vi underviser slik at folk selv kan forsvare sine rettigheter. Kunnskap gjør det vanskeligere for overgripere å fortsette sine ugjerninger. Amnesty underviser skoleelever, slumbeboere, grasrotaktivister, politi og rettsvesen, religiøse ledere og mange andre grupper.
  • Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene. Vi sprer informasjonen, slik at så mange som mulig skal få vite sannheten.
  • Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer.
  • Vi er tett på myndigheter og næringsliv, og viser makthavere at vi er mange som står opp mot urett.
  • Vi underviser slik at folk kjenner og selv kan forsvare rettighetene sine.