DIN DONASJON ENDRER LIV.

I El Salvador kan en kvinne bli fengslet i opp til 30 år hvis hun opplever svangerskapsproblemer. Med din støtte kan vi fortsette vår kamp for kvinners rettigheter i El Salvador og resten av verden.


Teodora satt inne i 10 år for en dødfødsel – nå takker hun Amnestys støttespillere for hjelpen.

El Salvador er et av landene som har totalforbud mot abort. Dette gjelder også hvis kvinnens liv står på spill. Den strenge abortloven rammer ofte fattige kvinner som opplever spontanabort eller dødfødsel. De mistenkes for å ha tatt abort, og kan bli dømt for «drap på nærstående familie».

Dette er kvinner som ikke har råd til advokat eller hjelp. De blir ikke verken trodd eller hørt av egne myndigheter – derfor trenger de at verden ser dem.

Din støtte er livsviktig


Amnesty jobber for menneskerettighetene over hele verden. En viktig del av dette arbeidet er å sikre kvinners rettigheter. Kvinner skal ha rett til liv, helse og frihet fra diskriminering. Støttespillere som deg kan bidra til å oppnå dette.

Gi en donasjon til vårt arbeid. Ditt bidrag endrer liv.

Hva går din støtte til?

ETTERFORSKNING SOM AVSLØRER
Vi driver uavhengig etterforskning, og leverer rapporter som avslører hvordan mennesker og folkegrupper blir trakassert, fengslet og drept i ulike land.

KREVER ENDRING
Vi legger press på myndigheter som systematisk diskriminerer og kontrollerer, og krever lovendring for å sikre at alle har like rettigheter.

TETT OPPFØLGING
Vi følger opp enkeltpersoner som har blitt fengslet eller trakassert, og arbeider for at de og deres pårørende får rettferdig behandling.

SPRER KUNNSKAP
I mange samfunn får ikke befolkningen tilgang på informasjon om egne rettigheter. Vi tilbyr undervisning og informasjon over hele verden for å lære mennesker om deres rett til liv, frihet, helse og egen kropp.

DIN DONASJON ENDRER LIV.


I El Salvador kan en kvinne bli fengslet i opp til 30 år hvis hun opplever svangerskapsproblemer. Med din støtte kan vi fortsette vår kamp for kvinners rettigheter i El Salvador og resten av verden.

Teodora satt inne i 10 år for en dødfødsel – nå takker hun Amnestys støttespillere for hjelpen.

El Salvador er et av landene som har totalforbud mot abort. Dette gjelder også hvis kvinnens liv står på spill. Den strenge abortloven rammer ofte fattige kvinner som opplever spontanabort eller dødfødsel. De mistenkes for å ha tatt abort, og kan bli dømt for «drap på nærstående familie».

Dette er kvinner som ikke har råd til advokat eller hjelp. De blir ikke verken trodd eller hørt av egne myndigheter – derfor trenger de at verden ser dem.
Amnesty jobber for menneskerettighetene over hele verden. En viktig del av dette arbeidet er å sikre kvinners rettigheter. Kvinner skal ha rett til liv, helse og frihet fra diskriminering. Støttespillere som deg kan bidra til å oppnå dette.

Gi en donasjon til vårt arbeid. Ditt bidrag endrer liv.

Hva går din støtte til?

ETTERFORSKNING SOM AVSLØRER
Vi driver uavhengig etterforskning, og leverer rapporter som avslører hvordan mennesker og folkegrupper blir trakassert, fengslet og drept i ulike land.

KREVER ENDRING
Vi legger press på myndigheter som systematisk diskriminerer og kontrollerer, og krever lovendring for å sikre at alle har like rettigheter.

TETT OPPFØLGING
Vi følger opp enkeltpersoner som har blitt fengslet eller trakassert, og arbeider for at de og deres pårørende får rettferdig behandling.

SPRER KUNNSKAP
I mange samfunn får ikke befolkningen tilgang på informasjon om egne rettigheter. Vi tilbyr undervisning og informasjon over hele verden for å lære mennesker om deres rett til liv, frihet, helse og egen kropp.

GI EN DONASJON TIL AMNESTY

TAKK FOR AT DU BRYR DEG

GI EN DONASJON HER:
Et livsviktig bidrag til mennesker
som utsettes for brudd på menneskerettighetene!
Et livsviktig bidrag til mennesker som utsettes for brudd på menneskerettighetene!

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi bygger på kraften fra våre medlemmer. Sammen jobber vi for ytringsfrihet og mot diskriminering.
Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene. Vi sprer informasjonen, slik at så mange som mulig skal få vite sannheten.
Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer.
Vi er tett på myndigheter og næringsliv, og viser makthavere at vi er mange som står opp mot urett.
Vi underviser slik at folk kjenner og selv kan forsvare rettighetene sine.

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi bygger på kraften fra våre medlemmer. Sammen jobber vi for ytringsfrihet og mot diskriminering.
Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon, og vi bygger på kraften fra våre medlemmer.
Vi er en bevegelse av millioner av mennesker som står samlet for å kjempe for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep.
Vi etterforsker brudd på menneskerettighetene. Det er det viktig for oss å spre og skape oppmerksomhet rundt våre avsløringer. Vi informerer pressen og skriver i sosiale medier slik at så mange som mulig skal få vite sannheten.
Vi inviterer folk til å aksjonere for enkeltmennesker i fare. Amnesty kan mobilisere 150.000 aktivister fra hele verden på 24 timer. Kraften i nettverket viser de som står ansvarlige for menneske- rettighetsbrudd at deres ugjerninger blir sett og vekker reaksjoner.
Vi er i tett dialog med myndigheter, organisasjoner og næringsliv for å få dem til å delta i kampen for at enda flere skal respektere menneskerettighetene.
Vi underviser slik at folk selv kan forsvare sine rettigheter. Kunnskap gjør det vanskeligere for overgripere å fortsette sine ugjerninger. Amnesty underviser skoleelever, slumbeboere, grasrotaktivister, politi og rettsvesen, religiøse ledere og mange andre grupper.
  • Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene. Vi sprer informasjonen, slik at så mange som mulig skal få vite sannheten.
  • Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer.
  • Vi er tett på myndigheter og næringsliv, og viser makthavere at vi er mange som står opp mot urett.
  • Vi underviser slik at folk kjenner og selv kan forsvare rettighetene sine.