ANNIE ALFRED (11) ER REDD FOR Å DØ
I Malawi blir mennesker med albinisme lemlestet eller drept fordi kroppsdelene deres ifølge overtro bringer lykke og rikdom.

Millioner av mennesker lever i frykt som følge av hvem de er eller hva de tror på. Amnesty jobber for å gi beskyttelse til undertrykte grupper og kjemper mot diskriminering.

DIN STØTTE ER LIVSVIKTIG! 

Amnesty mottar ikke statsstøtte, med unntak av midler til noen konkrete undervisningsprosjekter. Det gjør at vi kan si sannheten om enhver makthaver. Vi er uavhengige av myndigheter men økonomisk avhengige av mennesker som deg​!

 
I Malawi blir mennesker med albinisme lemlestet eller drept fordi kroppsdelene deres ifølge overtro bringer lykke og rikdom.

Millioner av mennesker lever i frykt som følge av hvem de er eller hva de tror på. Amnesty jobber for å gi beskyttelse til undertrykte grupper og kjemper mot diskriminering.Amnesty mottar ikke statsstøtte, med unntak av midler til noen konkrete undervisningsprosjekter. Det gjør at vi kan si sannheten om enhver makthaver. Vi er uavhengige av myndigheter, men økonomisk avhengige av mennesker som deg​!

Gi en gave til mennesker som utsettes for brudd på menneskerettighetene. Når vi er mange som bryr oss kan vi legge press på myndigheter og kreve at overgripere straffeforfølges. Sammen kan vi gi beskyttelse til mennesker i fare og bekjempe diskriminering. 
 

GI EN GAVE TIL AMNESTY

TAKK FOR AT DU BRYR DEG

GI EN GAVE TIL AMNESTY
Et livsviktig bidrag til mennesker
som utsettes for brudd på menneskerettighetene!
Et livsviktig bidrag til mennesker som utsettes for brudd på menneskerettighetene!
SØK MEG OPP
Navn og adresse fylles ut automatisk

EN GAVE MED MENING

Mange ønsker seg frihet, trygghet og rettferdighet. En gave til Amnestys menneskerettighetsarbeide bidrar til frie og trygge samfunn.

 

Vi hjelper deg med gavekort eller takkekort. Kontakt oss på 22 40 22 00 eller send en e-post til medlem@amnesty.no.

EN GAVE MED MENING

Mange ønsker seg frihet, trygghet og rettferdighet. En gave til Amnestys menneskerettighetsarbeide bidrar til frie og trygge samfunn.

Vi hjelper deg med gavekort eller takkekort. Kontakt oss på 22 40 22 00 eller send en e-post til medlem@amnesty.no.

TA KONTAKT MED OSS OM GAVER


Gi bort en gave
som gjør en forskjell for andre.
Til jul, bursdag og bryllup.

Ønsk deg en gave
som gjør en forskjell for andre.
Passer perfekt på ønskelista.

Minnegave
kan være et fint alternativ
til blomster når noen går bort.

FRIHET
Til mennesker som forfølges for
hvem de er eller hva de tror på.
TRYGGHET
Til mennesker på flukt
fra krig og konflikt, folk i fare
og menneskerettighetsforkjempere.
RETTFERDIGHET
Til alle som utsettes for brudd
på menneskerettighetene.

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi bygger på kraften fra våre medlemmer. Sammen jobber vi for ytringsfrihet og mot diskriminering.
Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene. Vi sprer informasjonen, slik at så mange som mulig skal få vite sannheten.
Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer.
Vi er tett på myndigheter og næringsliv, og viser makthavere at vi er mange som står opp mot urett.
Vi underviser slik at folk kjenner og selv kan forsvare rettighetene sine.

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi bygger på kraften fra våre medlemmer. Sammen jobber vi for ytringsfrihet og mot diskriminering.
Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon, og vi bygger på kraften fra våre medlemmer.
Vi er en bevegelse av millioner av mennesker som står samlet for å kjempe for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep.
Vi etterforsker brudd på menneskerettighetene. Det er det viktig for oss å spre og skape oppmerksomhet rundt våre avsløringer. Vi informerer pressen og skriver i sosiale medier slik at så mange som mulig skal få vite sannheten.
Vi inviterer folk til å aksjonere for enkeltmennesker i fare. Amnesty kan mobilisere 150.000 aktivister fra hele verden på 24 timer. Kraften i nettverket viser de som står ansvarlige for menneske- rettighetsbrudd at deres ugjerninger blir sett og vekker reaksjoner.
Vi er i tett dialog med myndigheter, organisasjoner og næringsliv for å få dem til å delta i kampen for at enda flere skal respektere menneskerettighetene.
Vi underviser slik at folk selv kan forsvare sine rettigheter. Kunnskap gjør det vanskeligere for overgripere å fortsette sine ugjerninger. Amnesty underviser skoleelever, slumbeboere, grasrotaktivister, politi og rettsvesen, religiøse ledere og mange andre grupper.
  • Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene. Vi sprer informasjonen, slik at så mange som mulig skal få vite sannheten.
  • Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer.
  • Vi er tett på myndigheter og næringsliv, og viser makthavere at vi er mange som står opp mot urett.
  • Vi underviser slik at folk kjenner og selv kan forsvare rettighetene sine.