MANGE MENNESKER GIR EN DEL AV ARVEN SIN TIL AMNESTY
Vurderer du å gi bort deler av arven din til et godt formål? Ved å føre opp Amnesty i ditt testamente, gir du en arv for fremtiden!

DEFOR ER DITT BIDRAG VIKTIG

Amnesty mottar ikke statsstøtte, med unntak av midler til konkrete undervisningsprosjekter. Vi er uavhengige av myndigheter men økonomisk avhengige av mennesker som deg​! Ved å støtte Amnesty bidrar du i kampen mot urettferdighet og for en verden der menneskerettighetene nytes av alle, i Norge og over hele verden. Slik vil dine verdier lever videre.

Trenger du hjelp med ditt testamente?
Vår samarbeidspartner advokatfirmaet Hjort bistår gjerne. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon på 22 40 22 00.

Du kan forandre verden - også i fremtiden!
Du kan forandre verden - også i fremtiden.
Hvert år gir mange mennesker en del av arven
de etterlater seg til Amnesty.Amnesty mottar ikke statsstøtte, med unntak av midler til noen konkrete undervisningsprosjekter. Det gjør at vi kan si sannheten om enhver makthaver. Vi er uavhengige av myndigheter men økonomisk avhengige av mennesker som deg​!

Trenger du hjelp med utarbeidelse av testamente?
Vår samarbeidspartner advokatfirmaet Hjort bistår gjerne.
Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon på 22 40 22 00.
Du kan lese om hvem som har rett til arv på www.lovdata.no.

KOM I KONTAKT MED OSS

TAKK FOR AT DU BRYR DEG

KOM I KONTAKT MED OSS
Med kraften fra våre støttespillere oppnår vi resultater
Vi har bidratt til at tusenvis av samvittighetsfanger har blitt løslatt.

Vi har vært en ledende pådriver for etableringen av FNs konvensjon mot tortur.

Vi har bidratt til at 80 nye stater har innført forbud mot dødsstraff.

Vi oppnår positiv endring i en av fem hasteaksjoner.

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi bygger på kraften fra våre medlemmer. Sammen jobber vi for ytringsfrihet og mot diskriminering.
Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene. Vi sprer informasjonen, slik at så mange som mulig skal få vite sannheten.
Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer.
Vi er tett på myndigheter og næringsliv, og viser makthavere at vi er mange som står opp mot urett.
Vi underviser slik at folk kjenner og selv kan forsvare rettighetene sine.

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

SLIK JOBBER AMNESTY INTERNATIONAL

Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon. Vi bygger på kraften fra våre medlemmer. Sammen jobber vi for ytringsfrihet og mot diskriminering.
Amnesty Internasjonal er verdens største menneskerettighetsorganisasjon, og vi bygger på kraften fra våre medlemmer.
Vi er en bevegelse av millioner av mennesker som står samlet for å kjempe for ytringsfrihet og mot diskriminering og overgrep.
Vi etterforsker brudd på menneskerettighetene. Det er det viktig for oss å spre og skape oppmerksomhet rundt våre avsløringer. Vi informerer pressen og skriver i sosiale medier slik at så mange som mulig skal få vite sannheten.
Vi inviterer folk til å aksjonere for enkeltmennesker i fare. Amnesty kan mobilisere 150.000 aktivister fra hele verden på 24 timer. Kraften i nettverket viser de som står ansvarlige for menneske- rettighetsbrudd at deres ugjerninger blir sett og vekker reaksjoner.
Vi er i tett dialog med myndigheter, organisasjoner og næringsliv for å få dem til å delta i kampen for at enda flere skal respektere menneskerettighetene.
Vi underviser slik at folk selv kan forsvare sine rettigheter. Kunnskap gjør det vanskeligere for overgripere å fortsette sine ugjerninger. Amnesty underviser skoleelever, slumbeboere, grasrotaktivister, politi og rettsvesen, religiøse ledere og mange andre grupper.
  • Vi etterforsker og avslører brudd på menneskerettighetene. Vi sprer informasjonen, slik at så mange som mulig skal få vite sannheten.
  • Vi aksjonerer for enkeltmennesker i fare, og for å skape varige endringer.
  • Vi er tett på myndigheter og næringsliv, og viser makthavere at vi er mange som står opp mot urett.
  • Vi underviser slik at folk kjenner og selv kan forsvare rettighetene sine.