Share

Fattigdom

Fattigdom

En milliard mennesker lever i slum. Få av dem er registrert som borgere i landet de bor i. Amnesty International tar nå opp kampen for slumbeboeres rettigheter.


UTFORDRINGER
 

Slumområder kjennetegnes av mangelfulle boliger, mangel på infrastruktur som ferskvann, kloakk, skole eller helsetjenester, overbefolkning og en høy grad av vold og usikkerhet. Men det er også områder der mennesker lever, jobber og oppdrar barna sine.


Mange stater svikter slumbeboerne ved å utestenge dem fra kommunale tjenester og demokratisk deltakelse. Mange som bor i slumområder blir truet med tvangsutkastelse uten et annet botilbud.

 

OMFANG


FN anslår at omtrent hvert sjette menneske i verden bor i slum. Slumbeboere utgjør nesten halvparten av bybefolkningen i utviklingsland, i Afrika sør for Sahara rundt 72%.


Men også i en del europeiske land finnes det slumområder som ofte er bebodd av etnisk diskriminerte befolkningsgrupper.


Hvert år blir rundt 2 millioner slumbeboere utsatt for tvangsutkastelse.


UTVIKLING


Slumbefolkningen vokser dramatisk på verdensbasis. Væpnete konflikter, naturkatastrofer, klimaendringer og ikke minst økonomisk nedprioritering av landbruksområder tvinger stadig flere mennesker til å flytte fra landsbygda til byene.


FNs milleniumsmål ønsker å forbedre situasjonen for 100 millioner slumbeboere innen 2020. Men i det samme tidsrommet vil verdens slumbefolkning vokse med muligens nesten en halv milliard.
 

AMNESTYS POSISJON


Mennesker som bor i slum har de samme menneskerettighetene og det samme krav på beskyttelse som alle andre.

 

Mange makthavere bryr seg ikke om menneskene i slum fordi de er en gruppe uten politisk innflytelse eller økonomisk makt.


Internasjonale reaksjoner for å forsvare slumbeboernes rettigheter er en viktig motvekt mot diskrimineringen og korrupsjonen som bryter slumbeboernes rettigheter.


Arbeidet for FNs milleniumsmål om å forbedre slumbeboernes situasjon må bli mye mer ambisiøst og mye mer fokusert på menenskerettigheter.

 

 

 


HANDLING


 Amnesty aksjonerer for å beskytte slumbeboere mot tvangsutkastelser og for deres krav på sosiale kommunale tjenester, helseomsorg, skolegang og beskyttelse mot vold.


I tillegg samarbeider Amnesty direkte med slumbeboerne for å sette dem i stand til å forsvare sine egne rettigheter.