Share

Næringslivets samfunnsansvar

Næringslivets samfunnsansvar

NÆRINGSLIVETS SAMFUNNSANSVAR

 

Amnesty stiller krav til både norsk og internasjonalt næringsliv om at de skal drive virksomheten i henhold til menneskerettighetene.
 

MAKT FORPLIKTER


Mange norske selskaper har ikke retningslinjer eller systemer på plass for å sikre at de selv ikke, direkte eller indirekte, bryter menneskerettighetene i de landene de er tilstede i, eller at deres partnere gjør det.

 

Et stort antall norske selskaper har virksomhet i land der det foregår alvorlige menneskerettighetsbrudd.

 

Det finnes dessverre flere eksempler på hvordan norske selskaper hjemme og i utlandet ikke respekterer menneskerettighetene.

 

SITUASJONEN I DAG

 

Det er positivt at det nå er høyere bevissthet omkring bedriftenes samfunnsansvar, og at det finnes frivillige ordninger som selskaper kan tilslutte seg der de forplikter seg til å respektere menneskerettighetene.

 

Det er imidlertid en stor svakhet at det ikke finnes bindende ordninger med standarder selskapene er nødt til å følge og der brudd blir sanksjonert.

AMNESTYS POSISJON


Amnestys mener at selskapene har et eget ansvar for å sørge for at de ikke direkte eller indirekte bryter menneskerettighetene. Selskapene bør dessuten aktivt fremme respekt for menneskerettighetene.

 

Selskapene bør sørge for å ha en egen policy på menneskerettigheter som kommuniseres til alle ansatte, ha et monitoreringssystem for å sikre at gjeldende policy følges i praksis, alltid gjennomføre risikoanalyser som inkluderer menneskerettighetsdimensjonen, og sørge for at respent for menneskerettighetene er nedfelt i alle kontrakter man inngår.


Myndighetene har det overordnete juridiske ansvaret for å sikre at menneskerettighetene ikke brytes, og bør derfor opprette nasjonale bindende retningslinjer og en Ombudsmann for bedriftenes samfunnsansvar.

 

OLJEFONDET

 

Amnesty er kritiske til om Oljefondets mange investeringer i utenlandske selskaper faktisk er i samsvar med Oljefondets etiske retningslinjer. Amnesty har derfor blant annet oppfordret tidligere finansminister Sigbjørn Johnsen til å foreta en ny vurdering av Oljefondets investering i selskapet Royal Dutch Shell.

Det finnes i dag en rekke ordninger for samfunnsansvar for næringslivet. Her kan du lses mer om hvilke internasjonale standarder som allerede er på plass, i lenkene til høyre. Problemet er i midlertid at ingene av disse er bindene. 
 
Amnesty samarbeider også med et knippe større næringslivsaktører for å bistå dem i å ta sitt samfunnsansvar på alvor.
 
Vi i Amnesty jobber også på vår side med å drive organisasjonen på en åpen og samfunnsbevisst måte. Hvert år legger vi ut regnskapet vårt, og alle strategier og planer ligger tilgjengelig på nettsiden. Vi etterstreber å praktisere samme gjennomsiktlighet som vi ønsker at alle bedrifter skal ha.