Share

Samvittighetsfanger

Samvittighetsfanger

To urettmessig fengslede portugisiske studenter var starten på Amnesty International. Fremdeles arbeider Amnesty for samvittighetsfanger.


UTFORDRING

Verden rundt sitter mennesker fengslet uten at de har begått eller støttet voldshandlinger. Det er nok at de har ytret meningene sine, har en annen overbevisning eller tro, eller tilhører en bestemt etnisk eller sosial gruppe. Disse kalles samvittighetsfanger.

 

Mange samvittighetsfanger har blitt arrestert fordi de selv har fremmet eller forsvart menneskerettighetene.


OMFANG

I mange land fungerer ikke rettsstaten og rettssakene er urettferdige og slurvete.

 

Dette gjelder ikke minst saker som er politisk betente, der myndighetene ofte bruker straffbare handlinger for å skjule at noen fengsles for sine meninger.

 

Derfor er det umulig å sette et noenlunde seriøst tall på hvor mange samvittighetsfanger som finnes i verden. Vi må nok gå ut ifra at det i hvert fall er mange tusen.

 

UTVIKLING

Fengsling av menneskerettighetsforkjempere får ofte mye internasjonal oppmerksomhet og utsetter de ansvarlige myndighetene for sterk og ubehagelig kritikk. Dette har ført til en positiv utvikling globalt sett.

 

Det samme kan dessverre ikke sies for de som er fengslet på grunn av diskriminering og som er mindre synlige: kvinner som har overtrådt diskriminerende sedelighetslover, homofile eller personer som tilhører undertrykkete etniske eller religiøse grupper.
 

AMNESTYS POSISJON
En kampanje for løslatelse av samvittighetsfanger i 1961 var opprinnelsen til Amnesty International.


Ytrings- og trosfrihet og frihet fra diskriminering er kjerneområder i Amnestys arbeid, ikke minst fordi disse frihetene ligger til grunn for å kunne utøve mange andre menneskerettigheter.


Ved å forsvare menneskerettighetsforkjemperne prøver Amnesty også å bidra til positive menneskerettslige forandringer innenfra.

 

HANDLING
Internasjonal oppmerksomhet og reaksjon er helt avgjørende for å få samvittighetsfanger ut av fengsel, eller i det minste for å øke sjansen for at de ikke blir utsatt for tortur og annen mishandling.


Her spiller brede appellaksjoner, oppmerksomhet i media og reaksjoner fra andre regjeringer en viktig rolle.


Mange samvittighetsfanger får vite at mennesker ute i verden engasjerer seg for dem og opplever det som stor moralsk støtte.