Share

Tortur og mishandling

Tortur og mishandling

De siste årene har Amnesty dokumentert bruk av tortur i halvparten av alle verdens land. Det meste av torturen foregår under arrestasjoner og på politistasjoner. Vi må stille oss imellom de som torturerer og de som blir torturert, og kreve stopp på tortur en gang for alle. 
 

HVA ER TORTUR?
Tortur betyr at en offentlig tjenestemann eller en annen statlig aktør bevisst utsetter et menneske for alvorlig fysisk eller psykisk lidelse for å tvinge frem en tilståelse eller informasjon, for å straffe, bryte ned eller diskriminere. Tortur er altså ikke tilfeldig, men brukes for å oppnå et bestemt mål.

SAMMEN KAN VI STOPPE TORTUR
For å stoppe tortur trenger vi mange som går imellom de som torturerer og de som tortureres. Her har vi samlet noen nyttige ressurser for deg som vil være med i kampen mot tortur. 

Aksjonsveiledning Stopp Tortur
Amnestys aktivisthåndbok
Spørsmål og svar om tortur

AKSJONER 

FILIPPINENE  
Systemkrav: Stans politivolden 

USBEKISTAN
Systemkrav: Stans bruken av "tilståelser" fremtvunget under tortur 
Dilorom Abdukadirova: Torturert for å bruke ytringsfriheten sin  
Muhammad Bekzhanov: Journalist torturert og fengslet

MAROKKO
Systemkrav: Torturister slipper straff 
Ali Aarrass: Utlevert og grovt torturert
Wafae og Oussama: Sa ifra om tortur - ble fengslet 

MEXICO
Systemkrav: Torturofre trenger legehjelp raskt
Claudia Medina Tamariz: Kvinne torturert av marinesoldater
Miriam López: Voldtatt av de som skulle beskytte henne 
 
NIGERIA
Foreløpig har vi ikke noen aksjon på Nigeria. Dette skyldes usikre utviklinger i det politiske landskapet i Nigeria. 
Oppdatert informasjon følger så fort vi får informasjon fra det internasjonale sekretariatet. 


PLAKATER

Individsaker i fokus sommer 2015

Plakater for rekruttering av SMS-aktivisterAnnonser lokalaviser - rekruttering av SMS-aktivister

FOREDRAG OG INNLEGG
Hva er tortur? - foredrag
Amnestys Stopp tortur-kampanje - foredrag
Leserinnlegg

OMFANG
Hvert år dokumenterer Amnesty International tilfeller av tortur i rundt halvparten av verdens land. I omtrent hvert tredje land forekommer tortur systematisk, det vil si at den blir godtatt eller aktivt brukt av statens makthavere. En rekke land bruker også former for fysisk avstraffelse som utgjør tortur.

UTVIKLING
Ifølge internasjonal lov gjelder forbudet mot tortur absolutt og under alle omstendigheter. Men kampen for en verden uten tortur har opplevd en alvorlig tilbakeslag i sammenheng med såkalte anti-terrortiltak som legitimerer tortur, eller svekker rettstatlige virkemidler for å forhindre den.

AMNESTYS POSISJON
Kampen mot tortur har vært en av Amnestys kjernesaker i over 40 år. Amnesty har også bidratt til å tydeliggjøre at seksualisert vold i krig som oftest ikke er tilfeldig, men systematisk tortur. 

Stater som ikke beskytter kvinner mot kjønnslemlestelse eller vold i hjemmet, eller som returnerer asylsøkere til tortur, bryter også torturforbudet.