Vi åpner dørene for flyktninger fra Syria

Krigen i Syria har tvunget fire millioner på flukt. Nabolandene kneler i møtet med 95 % av flyktningene. De ber resten av verden om å ta i mot flere flyktninger.

For mennesker som må flykte fra sitt eget land er det en menneskerett å kunne søke beskyttelse i et annet land. Ved å ønske sårbare flyktninger fra Syria velkommen, kan vi gi utsatte mennesker på flukt beskyttelse og trygghet.
Jeg oppfordrer norske kommuner til å ønske de syriske flyktningene velkommen og vise at de vil og kan bosette de 8000 flyktningene Norge har lovet å ta imot!

Nær 50.000 underskrifter levert statsministeren!

Før fremleggelsen av statsbudsjettet for 2016, har Amnesty levert et brev og hele 49.785 signaturer til Erna Solberg med krav om at:
 • Norske kommuner stiller opp i dugnaden for de syriske flyktningene og lar alle få bosettingsplass.
 • Norske myndigheter iverksetter de nødvendige tiltak for å sikre at vedtaket om å ta i mot 8000 flyktninger i perioden 2015-2017 blir gjennomført uten forsinkelser.
Tusen takk til alle som har signert!

Les mer her

Snakk lokalt

Snakk med politikere

I etterkant av kommunevalget er det viktig at kommunene følger opp sitt ansvar, og bidrar til at Stortingets vedtak om å ta imot 8000 syriske flyktninger innen 2017 blir gjennomført i praksis. Vær med på å følge opp dine kommunepolitikere slik at vi sikrer nok bosettingsplasser til flyktningene. I ukene framover blir det viktig å følge med på om kommunevedtak om å ta imot flere flyktninger følges opp. Det er mange kommuner som har sagt seg villige til å bidra i dugnaden, dette er veldig bra. Samtidig er det flere kommuner som ennå ikke svart på statsråd Hornes forespørsel på hvor mange ekstra flyktninger de kan ta i mot.

Les mer her

Nyheter

TEST

Videoer

Mayada overlevde et bombeangrep i Syria. Nå trenger hun desperat medisinsk hjelp.
Yara (23) er alene på flukt med fire barn. Mannen er drept i fengsel i Syria.
Qasim er palestinsk flyktning fra Syria. Han har elefantsyke som gjør at beina hans hovner opp.
Ghassan (26) flyktet fra krigen i Syria fordi han nektet å bruke våpen. Han er imot vold.
Klikk på kartet for lese fakta om landet
Klikk på kartet for lese fakta om landet
Syria Irak Tyrkia Jordan Libanon Egypt

Fakta

SYRIA

 • Innbyggertall: 22,5 millioner før konflikten.
 • Minst 220.000 mennesker er registrert drept i krigen. Det reelle tallet er antagelig mye høyere.
 • 7,6 millioner mennesker er på flukt inne i Syria (internt fordrevne), og 4 millioner har flyktet over grensene. Flere tusen risikerer livet i forsøket på å nå Europa ved å krysse Middelhavet, verdens dødeligste sjøvei ifølge FN.
 • Nærmere 5 millioner mennesker har klart å flykte fra Syria. Nesten alle befinner seg i Syrias naboland. Det lille antallet syrere som resten av verden har tilbudt seg å ta i mot utgjør ikke mer enn 2,6 % av de syriske flyktningene som befinner seg i Tyrkia, Libanon, Jordan, Irak og Egypt.
 • 112,8 millioner mennesker i Syria har akutt behov for humanitær hjelp. Nær halvparten av disse igjen lever i områder som hjelpeorganisasjoner ikke får tilgang til og 200.000 lever i beleirede områder.
 • Et ukjent antall mennesker er eller har vært arrestert, og tortur er vanlig.
 • Minst 50.000 er døde i fengsel.

Tyrkia

 • Innbyggertall: 75,7 millioner.
 • Minst 1,9 millioner flyktninger fra Syria.
 • Offisielt åpne grenser, men kun et fåtall slipper gjennom. Flyktninger som forsøker å krysse grensen i skjul risikerer tortur, annen mishandling eller å bli skutt på av grensevakter.
 • 22 offisielle flyktningleirer, hvor det bor totalt 220.000 flyktninger. Disse har tilgang til mat og grunnleggende fasiliteter.
 • Mange flyktninger mangler tilgang til et skikkelig sted å bo, utdanning og helsehjelp.
 • Svart arbeid er vanlig for å få penger til å overleve. Mange risikerer dermed å bli utnyttet, og står helt uten rettigheter.

IRAK

 • Innbyggertall: 31,5 millioner.
 • 249,463 flyktninger fra Syria. De aller fleste er i Kurdistan-regionen, hvor det er åtte flyktningleirer.
 • Den væpnede gruppen IS’ herjinger har gjort at det er stadig vanskeligere å komme seg over grensen fra Syria. Store deler av grenseområdene mellom Syria og Irak er for tiden under IS-kontroll.
 • På grunn av IS, har noen sett seg nødt til å flykte tilbake til Syria igjen, og er dermed virkelig fanget i kryssilden.
 • I flyktningleirene går 55 % av barna på skole, men tilsvarende tall er kun 22 % for de som bor utenfor disse leirene. Kutt i bistand kan ytterligere forverre den humanitære situasjonen med dårligere mattilgang, helsetilbud og leirene vil bli enda mer overbefolket.

EGYPT

 • Innbyggertall: 85,4 millioner.
 • Over 130.000 registrerte flyktninger fra Syria.
 • Fra juli 2013 ble det krav om både visum og sikkerhetsklarering før de når Egypt. Det er nå svært vanskelig å slippe inn i landet.
 • Siden president Morsis fall sommeren 2013 har situasjonen stadig forverret seg for flyktningene fra Syria. Den nasjonale pressen og offentlige personer fyrer oppunder den vanskelige situasjonen med verbale angrep og trusler. Flere flyktninger har blitt vilkårlig arrestert og anholdt, og noen har blitt deportert til Syria.
 • Nesten halvparten av flyktningene sliter med å få tilgang til nødvendig hjelp.
 • Myndighetene har lovet flyktningene tilgang til skole og offentlige helsetjenester. Men overfylte klasserom, registreringsavgifter og kostnader ved sekundær helsetjenester hindrer flere flyktninger tilgang til dette.

LIBANON

 • Innbyggertall: 4,5 millioner før krisen i Syria.
 • 1,2 millioner flyktninger fra Syria.
 • Libanon har helt til oktober i 2014 holdt grensen til Syria åpen og et gjennomsnitt på 10.000 flyktninger har krysset grensen i uka. Nå er grensen blitt stengt.
 • Ingen offisielle flyktningleirer. Omtrent 1700 uformelle bosettinger.
 • Minst 40 % av flyktningene bor under utilfredsstillende forhold. Mange blir kastet ut av steder de leier fordi de ikke har mulighet til å betale for seg.
 • Nesten 1/3 står uten arbeid, og de som jobber er underbetalte. Få har tilgang på nødvendig helsehjelp grunnet dyr privatisert helsetjeneste. Kun 20 % av flyktningbarna fra Syria går på skole.

JORDAN

 • Innbyggertall: 6,5 millioner.
 • Mer enn 650.000 flyktninger fra Syria.
 • De fleste bor i urbane strøk. Noen bor i landets fem offisielle flyktningleirer. Den største, Za’atari, huser minst 80.000.
 • Det kreves visum for å komme ut av flyktningleirene og bo lovlig i Jordan. Det er kostbart og vanskelig. Mange papirløse flyktninger står i fare for å bli utnyttet.
 • Mer enn 80 % av de syriske flyktningene lever under den lokale fattigdomsgrensen. Økt husleie og vanskeligheter med å skaffe arbeidstillatelse gjør at mange sliter med å få mat på bordet.
 • Det er registrert tilfeller av barnearbeid og altfor tidlige ekteskap.
 • Det er begrensninger på hvem som slipper inn i landet. Flere flyktninger er fanget på grensen - de slipper ikke inn og kan ikke reise tilbake til krigen.
 • Hundrevis av flyktninger kan ha blitt tvangsreturnert til Syria, inkludert barn.