Share
Dette bildet er fra flyktningeleiren Moria på den greske øyen Lesvos. Noori holdes i Moria med svært begrenset bevegelsesfrihet. Foto: STR/AFP/Getty Images
Dette bildet er fra flyktningeleiren Moria på den greske øyen Lesvos. Noori holdes i Moria med svært begrenset bevegelsesfrihet. Foto: STR/AFP/Getty Images
Hellas:

Flyktning i fare for tvangsretur

Syriske «Noori» (21) risikerer å bli returnert med tvang til Tyrkia. Han er svært nedbrutt etter mer enn åtte måneder i varetekt. Skriv et solidaritetsbrev til Noori og signer aksjonen for å kreve at tvangsreturen stanses.
Skrevet av: Maren S. Rullestad
PUBLISERT: 12. mai 2017, KL. 10:59 -
SIST OPPDATERT: 21. august 2017, KL. 10:15
Oppdatering 7. august 2017: ​På grunn av sikkerhetsårsaker avslutter vi aksjonen midlertidig, men vi følger fortsatt saken til Noori tett.

Vi har valgt å anonymisere Noori av hensyn til sikkerheten hans. Noori flyktet fra krigen i Syria og kom til den greske øya Lesvos via Tyrkia sommeren 2016. Han søkte om asyl kort tid etterpå. Den 9. september 2016 ble han fengslet av greske myndigheter, som truet med å tvangsreturnere ham til Tyrkia. Årsaken til dette er EU-Tyrkia avtalen. Avtalen sier at du ikke har rett på å få din asylsøknad behandlet i EU dersom du kommer som flyktning via Tyrkia. Avtalen legger til grunn at Tyrkia er et trygt land for asylsøkere å oppholde seg i.

Strengt bevoktet

Noori har anket avgjørelsen, og de greske utlendingsmyndighetene har midlertidig valgt å stanse deporteringen av Noori frem til anken er behandlet. Inntil nylig ble Noori holdt i varetekt i over åtte måneder. Han er nå overført til flyktningleiren Moria på Lesvos der han holdes under streng kontroll frem til anken er ferdigbehandlet. Dersom Noori taper ankesaken vil han bli tvangsreturnert til Tyrkia.

Noori har levd i usikkerhet i månedsvis. Han levde under dårlige forhold i fengselet noe som ytterligere svekket helsen hans. Noori sliter med posttraumatiske stresslidelser som et resultat av krigen i Syria, og i fengselet fikk han skabb.

Menneskene som rammes av avtalen

Saken til Noori viser hvilke konsekvenser EU-Tyrkia avtalen har for menneskene det gjelder. Dersom Noori deporteres til Tyrkia vil han være den første syriske asylsøkeren som blir tvangsreturnert til Tyrkia etter at EU-Tyrkia-avtalen trådte i kraft i mars 2016. Dette vil igjen åpne opp for at flere vil bli returnert til Tyrkia.

Tyrkia er ikke et trygt tredjeland

Tyrkia er ikke et trygt land å returnere flyktninger til. Amnesty kjenner til flere tilfeller der flyktninger og asyslsøkere har blitt tvangsreturnert fra Tyrkia til Syria og andre land der de står i fare for å bli utsatt for tortur og andre omfattende menneskerettighetsbrudd. De fleste flyktningene i Tyrkia må klare seg selv uten noen form for hjelp ettersom de ikke får full flyktningstatus, og myndighetene ikke har kapasitet til å ta vare på alle flyktningene. Som en konsekvens av dette lever mange av flyktninger under svært tøffe forhold. .

Banket opp på grensa

Noori forlot Syria i juni 2016 etter det fjerde forsøket på å krysse grensa til Tyrkia. Under de to første forsøkene ble han arrestert av tyrkisk politi og banket opp av det tyrkiske militæret før han ble sendt tilbake til Syria. På tredje forsøket har han fortalt at han ble angrepet av en væpnet gruppe som drepte elleve av de han reiste med. På det fjerde forsøket lykkedes han med å krysse grensen. Ettersom han ikke hadde slektninger i Tyrkia bestemte han seg for å reise videre til Hellas og derfra videre til Europa, til de landene familiemedlemmene hans oppholder seg i.

Amnesty krever at:
  • Greske myndigheter sikrer at Noori ikke returneres til Tyrkia, og at han får behandlet sin asylsøknad i Hellas.

Det DU kan gjøre:
  • Signer aksjonen!
  • Send solidaritetsbrev til Noori.
  • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre vennre og bekjente til å skrive under.
  • Skriv ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter.
Signaturene sendes til statsministeren i Hellas, Alexis Tsipras
Del saken
Prime Minister of the Hellenic Republic
Alexis Tsipras
Prime Minister's General Secretariat
15 Vasilisis Sofias Avenue, 10674
Athens, Greece
E-post:
Fax:
+ 30 210 338 5432

Your Excellency,

I am writing to you to express my concern for the Syrian refugee known as Noori (not his real name), who is at risk of beeing forcibly returned from Greece to Turkey under the EU-Turkey deal.

Noori filed an asylum application before the Greek Asylum Service on 4 August, shortly after his arrival from Turkey to the Greek island of Lesvos. Noori was detained on 9 September 2016 after his asylum application was declared inadmissible by an Appeals Committee on the grounds that Turkey is a “safe third country” for him. On 14 September 2016, the Council of State, Greece’s highest administrative court, temporarily halted his deportation until it decides whether or not to quash the Appeals Committee’s decision. On 10 March, the Plenary of the court heard Noori’s application challenging the Appeals Committee’s decision. It is unclear when the Council of State will issue its judgment. If the court rejects Noori’s application he will be at immediate risk of return to Turkey.

Turkey is currently not a safe third country for asylum-seekers and refugees to be returned to. It does not offer full refugee status to Syrian refugees. The vast majority of asylum-seekers and refugees do not have the means to support themselves and are not granted state support. As a result many refugees are destitute and living in appalling conditions. There are also grave concerns about the treatment of those returned to Turkey, particularly as independent monitors do not have access to the closed centres to which deportees are being returned.

I urge Greek authorities to ensure that Noori is not returned to Turkey and to examine the substance of his asylum claim in Greece;

Furthermore, I urge you to to immediately halt the return of all asylum-seekers and refugees to Turkey where refugees do not have access to full protection.

Sincerely
Andre Aksjoner