Share
Norske oljepenger:

Uetisk business i Saudi-Arabia

Oljefondet har investert nordmenns sparepenger i selskaper som begår grove brudd på menneskerettighetene. Krev at Stortinget rydder opp!
Skrevet av: Cecilie Willetts
PUBLISERT: 13. februar 2018, KL. 10:07 -
SIST OPPDATERT: 15. juni 2018, KL. 14:49


I mai 2016 ble den saudiske menneskerettsforkjemperen Abdulaziz al-Shubaily dømt i en terrordomstol til åtte års fengsel, åtte års påfølgende reiseforbud og forbud mot å publisere i sosiale medier. Han ble blant annet anklaget for å ha vært i kontakt med utenlandske aktører. Han hadde sendt Amnesty en epost.

Hvordan visste myndighetene dette? Ble Abdulaziz overvåket?

Norsk investering i saudisk telekomselskap

I 2015 valgte Oljefondet å investere på det saudiske markedet for første gang. Oljefondet kjøpte aksjer i 34 saudiske selskaper. Et av dem var Saudi Telecom Company (STC), det største telekomselskapet i Saudi-Arabia som kontrolleres direkte av kronprinsen, Mohammed bin Salman.

Amnesty kan dokumentere at det statseide selskapet er involvert i overvåkning.

Systematisk overvåking

I tillegg til at teleoperatører er pålagt å monitorere og overvåke sine kunder er det avslørt at saudiske myndigheter har kjøpt teknologi til målrettet masseovervåkning. Det er kjent at saudiske menneskerettighetsforkjempere har blitt tiltalt og dømt som terrorister basert på informasjon som bare kan ha fremkommet gjennom overvåkning av deres nett- og mobilkommunikasjon.

Oljefondet medansvarlig

Amnesty International mener at investeringen i STC betyr at Oljefondet ble medansvarlig i systematiske brudd på menneskerettighetene i Saudi-Arabia, nemlig overvåkning som brukes til å forfølge og straffe fredelige menneskerettighetsforkjempere.

Hvordan kunne dette skje?

Brudd på etiske retningslinjer

Ifølge de etiske retningslinjene skal ikke Oljefondet investere i selskaper som direkte eller indirekte bryter menneskerettighetene. Likevel gikk Oljefondet inn i Saudi-Arabia og STC som er ansvarlig for slike krenkelser.

Oljefondet innrømmet i februar 2018 at fondet solgte seg ut av STC ​rundt nyttår, kort tid etter at fondet fikk Amnestys dokumentasjon om STC. Det er bra at Oljefondet ikke lenger er investert i det saudiske telekomselskapet, men dette avdekker det vi anser for å være en systemfeil.

Stortinget har det politiske ansvaret for Oljefondet. Politikerne må sørge for at investeringene av den norske oljerikdommen alltid er i tråd med de etiske retningslinjene.

Amnesty International krever at:
  • Det gjennomføres en evaluering med utgangspunkt i investeringene i det saudiarabiske markedet og Saudi Telecom Company for å avklare om forvaltningen av Oljefondet er i tråd med intensjonen med de etiske retningslinjene for fondet.
  • Evalueringen må også inkludere en prinsipiell drøfting av risiko forbundet med investeringer i land der Oljefondets krav til respekt for menneskerettighetene, åpenhet, rettssikkerhet og fravær av korrupsjon ikke blir møtt.

Signaturene sendes til Finanskomiteen på Stortinget.


Dette kan DU gjøre:
  • Signer aksjonen!
  • Del aksjonen på sosiale medier og oppfordre venner og bekjente til å skrive under!
  • Skriv ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter!
Del saken
Finanskomiteen
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

E-post: finans@stortinget.no


Amnesty International er bekymret for Statens pensjonsfond utland (SPU)s praktisering av de etiske retningslinjene: En investering gjorde SPU medansvarlig for systematiske brudd på menneskerettighetene i Saudi-Arabia.

SPU valgte å gå inn i det saudiske markedet 2. kvartal 2015. Saudi-Arabia er en stat som bryter menneskerettighetene grovt og systematisk på en rekke områder, og det er vanskelig å få innsyn i selskapsstrukturer og finansielle transaksjoner på grunn av manglende åpenhet. Amnesty International har undersøkt ett av de 34 selskapene som SPU investerte i: Saudi Telecom Company (STC), er det største telekomselskapet i Saudi-Arabia som er kontrollert direkte av kongehuset (ved kronprins Muhammed bin Salman) gjennom en 70% aksjemajoritet. Selskapet er pålagt å drive monitorering og overvåkning av sine kunder. I tillegg er det avslørt at saudiske myndigheter har kjøpt teknologi til målrettet masseovervåkning gjennom en årrekke. Det er kjent at saudiske menneskerettighetsforkjempere har blitt tiltalt og dømt som terrorister basert på informasjon som bare kan ha fremkommet gjennom overvåkning av deres nett- og mobilkommunikasjon. Påtalemyndigheten viser direkte til slike «bevis» i retten.

På dette grunnlaget mener Amnesty International at investeringen i STC gjorde SPU medansvarlig for systematiske brudd på menneskerettighetene i Saudi-Arabia, nemlig overvåkning og forfølgelse av fredelige menneskerettighetsforkjempere.

Oljefondet innrømmet i februar 2018 at fondet solgte seg ut av STC ​rundt nyttår, kort tid etter at fondet fikk Amnestys dokumentasjon om STC. Det er bra at Oljefondet ikke lenger er investert i det saudiske telekomselskapet, men dette avdekker det vi anser for å være en systemfeil. Stortinget har satt etiske rammer rundt Oljefondets virksomhet. Fondet skal ikke investere i selskaper som direkte eller indirekte er ansvarlige for grove eller systematiske brudd på menneskerettighetene. Likevel gikk Oljefondet inn i Saudi-Arabia og STC som er ansvarlig for slike krenkelser.

Vi mener dette er en sak for Stortinget som må kreve at investeringsvirksomheten til SPU er i samsvar med intensjonene i de etiske retningslinjene, NBIMs policy for investeringsunivers og forventningsdokumentet om menneskerettigheter – det etiske rammeverket for SPUs investeringsvirksomhet. Vi mener videre at denne saken reiser prinsipielle spørsmål knyttet til investeringer i land med omfattende brudd på menneskerettighetene, korrupsjon og mangel på åpenhet. Endelig viser saken om STC at det kan være særlig utfordringer knyttet til investeringer i telekomselskaper som opererer i slike land.

Amnesty krever at:
  • Det gjennomføres en evaluering med utgangspunkt i investeringene i det saudiarabiske markedet og Saudi Telecom Company for å avklare om forvaltningen av Oljefondet er i tråd med intensjonen med de etiske retningslinjene for fondet.
  • Evalueringen må se på hvordan fondets forvaltere bruker forventningsdokumentet om menneskerettigheter i sin investeringspraksis.
  • Evalueringen må også inkludere en prinsipiell drøfting av risiko forbundet med investeringer i land der Oljefondets krav til respekt for menneskerettighetene, åpenhet, rettssikkerhet og fravær av korrupsjon ikke blir møtt.
  • Endelig må den inkludere en drøfting av om menneskerettighetsdimensjonen i mandatet til fondet må presiseres.

Vennlig hilsen,


Andre Aksjoner