Share
Za'atri flyktningleir i Jordan Foto: AI
Za'atri flyktningleir i Jordan Foto: AI
Aksjonér på 8. mars:

Beskytt syriske kvinner på flukt

I verdens nest største flyktningleir Za’atri, i Jordan, lever syriske kvinner og jenter i stor risiko for overgrep og seksualisert vold.
Skrevet av: Camilla Berge
PUBLISERT: 28. november 2013, KL. 16:00 -
SIST OPPDATERT: 26. januar 2015, KL. 10:58
Mer enn 100.000 mennesker har omkommet i Syria siden opprøret brøt ut i landet i midten av mars 2011. Den voldelige konflikten har tvunget mer en 2 millioner mennesker på flukt, mens hele 4,25 millioner syrere er internt fordrevne.

Seksualisert vold mot kvinner
Aktivister, hjelpearbeidere og kvinnelige flyktninger forteller at kvinnelige syriske flyktninger, voksne så vel som barn, har blitt utsatt for seksuelle- og kjønnsbaserte krenkelser i flyktningleirer. Seksuelle overgrep og trakassering, så vel som tvangsekteskap og bortgiftning ved ung alder, forekommer i stor grad. Aktivister og hjelpearbeidere har også fortalt Amnesty at vold i nære relasjoner har økt og at det har blitt rapportert flere voldtekter.

Syrerne flykter fra krig og massive menneskerettighetsbrudd, og flyktningleirene etablert i Syrias naboland fungerer som tilfluktsted for disse menneskene, et sted der de endelig kan føle seg trygge. De syriske flyktningene Amnesty International har snakket med skildrer ufattelige lidelser, og svært mange kvinner forteller at redselen for å bli voldtatt og utsatt for seksualisert vold er blant hovedårsaken til at de forlot det krigsherjede Syria.

Dessverre ender ikke den seksualiserte og kjønnsbaserte volden ved grensen. Amnesty International er svært bekymret for at kvinner og barn som har klart å flykte fra Syria utsettes for overgrep og seksualisert vold i flyktningsleirer i nabolandene.

Za’atri i Jordan er verdens nest største flyktningleir og hjem til rundt 120.000 flyktninger. Det rapporteres om at det er mange kriminelle i leieren som opererer ustraffet. Dette bekreftes i en rapport fra juni 2012 utviklet av FNs Høykommisjonær for flyktninger. Za'atri flyktningleir er under felles administrasjon av FNs Høykommisjonær for flyktninger og den jordanske regjeringen. I leiren er mangel på trygghet en stor bekymring, spesielt blant kvinner og jenter. 
 
Redde for å gå på do
Flere Amnesty har snakket med forteller at de frykter seksuelle overgrep når de beveger seg rundt i leiren, spesielt i forbindelse med dobesøk. Kvinner i leiren forteller at de er livredde for å benytte flykningsleirens toaletter etter mørkets frembrudd, i redsel for å utsette seg selv for seksuell vold, angrep, eller trakassering. 
 
Menn i deler av leieren har gått ut offentlig og sagt at toalettene er utrygge og at kvinner ikke må benytte disse etter klokken 22. Svært mange kvinner unngår derfor toalettene, særlig om natten, noe som har hatt alvorlige helsekonsekvenser, og skapt en høy konsentrasjon av urinveisinfeksjoner. Noe som er bekreftet av flykningsleirens leger.

Den sist rapporterte hendelsen om seksualisert vold var av en 14-år gammel syriske jente som, ifølge nyhetsrapporter, ble gjengvoldtatt av tre syriske menn den 24. september 2013. En jordansk organisasjon som tilbyr psykologiske tjenester til syriske flyktningkvinner og jenter i Za'atri-leiren fortalte Amnesty at de i gjennomsnitt mottar tre til fem kvinner og jenter per måned som rapporterer å ha opplevd en form for seksualisert- eller kjønnsbasert vold.
 

Amnesty International krever at:
  • Innenriksministeren i Jordan sørger for at syriske kvinner og jenter som bor i flyktningleiren Za'atri får trygg tilgang til toalettfasilitetene i leiren.
  • Innenriksministeren utvikler og implementerer sikkerhetsfremmende tiltak i samarbeid med UNHCR og i samråd med beboerne i leiren, spesielt kvinner og jenter.

Det du kan gjøre:

  • Signer aksjonen!
  • Del aksjonen med vennene dine på facebook og oppfordre alle til å signere!
Del saken
His Excellency Hussein al-Majali
Minister of Interior
PO Box 100
Amman
The Hashemite Kingdom of Jordan
E-post:
Fax:
+962 6 560 6908

Your Excellency,

I am writing to express my deep concern that many of the refugee women and girls who fled the war in Syria partly out of fear of rape and sexual assault, are still at risk of sexual and genderbased violence in the Za’atri refugee camp in Jordan, where they are now living.

Amnesty International has received information from women rights activists, aid workers and some refugee women that refugee women and girls from Syria are sometimes targeted for a range of sexual and gender-based violations including sexual assault and harassment and early and forced marriages.

Activists and aid workers have also confirmed some reports of rape and that domestic violence in the camp is quite high.

Insecurity in the camp is of great concern. Many people in the camp told Amnesty International that criminals operate with impunity. These reports have also been confirmed by UNHCR in its document Zaatari Governance Plan, issued in June 2013.

For women and girls, the general insecurity in Za’atri is exacerbated by other difficulties that have a particular impact on them. Many women told Amnesty International that the communal toilets are unlit – the lights are often stolen by individuals from within the camp, it seems. As a result they feel unsafe using the toilets, especially after dark. In particular, they fear they will be subjected to sexual violence or harassment or otherwise attacked. Furthermore, in some areas of the camp, men have made public announcements that the toilets are unsafe and that women should not go there after 10pm. As a result, many women avoid the toilets, especially at night, which has had serious health consequences for women and girls such as urinary tract infections. Amnesty International spoke to three doctors working in the camp, who confirmed that the urinary tract infections were the result of women restraining themselves from urinating.

I urge you to enhance women and girls' safe and secure access to all public spaces in the Za'atri camp, including the toilets, by preventing vandalism of the lighting, and taking other security-enhancing measures designed and implemented in coordination with UNHCR and in consultation with the residents of the camp, especially women and girls.

Yours Sincerely,
Andre Aksjoner