Share
Landsmøte 2018:

Sakspapirer til landsmøtet 2018

Amnesty i Norges landsmøte avholdes i Stavanger 9.-11. november. Sakspapirene til møtet finner du her.
Skrevet av: Maren Grytting
PUBLISERT: 9. oktober 2018, KL. 8:54 -
SIST OPPDATERT: 18. oktober 2018, KL. 19:05
MERK AT DET IKKE VIL VÆRE TILGJENGELIGE UTPRINTEDE VERSJONER UNDER LANDSMØTET.

Alle deltagere bes derfor om å sørge for egne kopier av relevante saksdokumenter. Kun håndboken for landsmøtedeltagere og program vil bli utdelt på landsmøtet.


Les mer om landsmøtet her 2018

Program

Agenda for landsmøtet 2018

Styrets beretning 2016-18


Styret
Innstilling til styre 2018-20 fra valgkomiteen og presentasjon av styrekandidatene
Begrunnelse for valgkomiteens innstilling
Valgkomiteens behovsanalyse
Innstilling til ny valgkomite*

*Sakspapirene vil publiseres senest to uker før landsmøtet ihht Instruks for valgkomiteen.

Amnesty i Norges styringsdokumenter
Vedtekter
Styrets instruks
Forretningsorden for landsmøtet
Instruks for valgkomiteen

Arbeidsgruppe økonomi
Saksdokumenter ØK 1-3/18

Vedlegg:
Årsregnskap 2016
Årsregnskap 2017
Profit/loss rapport pr 30. juni 2018

Arbeidsgruppe organisasjon
Saksdokumenter ORG 1-6/18

Arbeidsgruppe menneskerettigheter
Saksdokumenter MR 1/16*

*Forslag til landsmøteuttalelse(r) vil bli presentert og behandlet i arbeidsgruppen.

Diverse
Håndbok for landsmøtedeltagere
Praktisk informasjon
Reiserefusjonsskjema
Samtykkeskjema u/18
Del saken
Andre Nyheter