Share
Foto: Amnesty International
Foto: Amnesty International
Nordic Youth Conference

Ungdomsaktivister tok til gatene

Forrige uke samlet Amnesty International 50 ungdommer til årets Nordic Youth Conference. Det var en tettpakket uke som kulminerte torsdag med aksjoner flere steder i Oslo.
Skrevet av: Frank Conde Tangberg
PUBLISERT: 30. juli 2017, KL. 14:26 -
SIST OPPDATERT: 2. august 2017, KL. 16:03
Nordic Youth Conference

De første ungdommene som ankom Holtekilen Folkehøgskole var fra Færøyene. Kort tid etter fikk de selskap fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. De var alle klare for en intens uke hvor de skulle lære om menneskerettigheter, og ikke minst hvordan de skal sørge for at myndighetene rundt om i verden ivaretar dem. Disse ungdommene har prioritert en uke med menneskerettighetsarbeid i stedet for å feriere den siste tiden før skole- og studiestart.

Amnesty knytter unge menneskerettighetsforkjempere sammen

I år lanseres Amnesty Internationals globale kampanje for menneskerettighetsforkjempere, «BRAVE». Kampanjen setter søkelyset på hvordan sivilsamfunnet i store deler av verden har fått innskrenkede muligheter til å utøve innflytelse. Dette gjelder også menneskerettighetsforkjempere. Mange av disse modige menneskene utsettes for vilkårlige fengslinger, trusler og angrep. Ja, til og med drap. Ofte uten konsekvenser. Dette gjør at menneskerettighetene trues - ikke bare for de i frontlinjen, men for oss alle.

Amnesty International satser tungt på å involvere ungdom i kampanjen, og ønsker å knytte unge menneskerettighetsforkjempere sammen på tvers av landegrensene. Derfor var også "menneskerettighetsforkjempere" fokus under Nordic Youth Conference.

Storfint besøk

Sakris Kupila er en av fem hovedpersoner i Amnestys globale kampanje. Han er en menneskerettighetsforkjemper og transaktivist fra Finland. Sakris kjemper for at transpersoner skal ha rett til å endre juridisk kjønn, uten å måtte gjennomgå en ydmykende tvangssterilisering og få en psykiatrisk diagnose. Dette er den samme kampen Jeanette John Solstad Remø kjempet i Norge, inntil norsk lov ble endret i fjor. For sin heltemodige innsats har Sakris hatt flere skremmende opplevelser. Han har blitt spyttet på, truet og har til og med måttet ta ett års pause fra medisinstudiene. Truslene er reelle og kan hindre ham i å kjempe videre for menneskerettighetene. 21 år gamle Sakris fikk under Nordic Youth Conference muligheten til å engasjere ungdom til å stå sammen med ham i sin kamp.

Den egyptiske studentaktivisten Mostafa El-Sayed Hussin reiste til Norge fra Tunisia hvor han for tiden jobber for «The Cairo Institute for Human Rights Studies». Tidligere har Mostafa vært i Norge under programmet «Students at Risk». Det er et UD-finansiert program som gir studenter som har blitt forfulgt, truet eller utvist fra studiene på grunn av sin aktivisme muligheten til å fullføre studiene i utlandet.

Mostafa kunne fortelle deltakerne hvilke konsekvenser det har å kjempe for demokrati og menneskerettigheter i Egypt. Han deltok i protestene under den arabiske våren og var engasjert i en studentbevegelse kalt «Voice of the Square» (Torgets stemme). Kampen mot korrupsjon og for demokrati kostet ham dyrt. Mostafa ble banket opp og fengslet. Det samme ble flere venner av ham. Noen har dessverre også mistet livet. Historiene gjorde gjorde sterkt inntrykk på deltakerne.

Ungdommene tok til gatene!

Møtet med menneskerettighetsforkjemperne var motiverende for Amnesty-ungdommene som fikk i oppgave å planlegge tre aksjoner, på tre ulike steder. Under aksjonene skulle de sette søkelyset på saken til Sakris Kupila, og den fengslede egyptiske fotojournalisten Mahmoud Abu Zeid (Shawkan) som risikerer dødsstraff for å ha tatt bilder under en fredelig protest i Kairo.

Gjennom ulike workshops skulle 50 ungdommer bli enige om koreografi, slagord, forberede talere, lage plakater og bli enige om hvordan alt dette skulle dokumenteres på sosiale medier.

Aksjonen var en suksess

Aksjonens første del var en flashmob på Egertorget i Oslo. De sterke visuelle virkemidlene fikk mye oppmerksomhet fra forbipasserende som signerte aksjoner for å støtte aktivistene.

Deretter bar turen til Finlands ambassade, hvor en liten gruppe var blitt invitert inn til et møte, mens resten protesterte utenfor. Ambassaden uttrykte sympati for Sakris sin sak, lovet å viderebringe beskjeden fra aktivistene til finske myndigheter og oppfordret ungdommene til å fortsette å arbeide med saken. Sakris var tydelig fornøyd med støtten fra de unge aktivistene.

Den siste aksjonen ble holdt utenfor Egypts ambassade. Over 28.500 signaturer ble overlevert med krav om at Shawkan løslates. Mostafa holdt en flammende appell, mens ungdommene taktfast ropte sine slagord. Når aksjonen var over, og ungdommen skulle ta sin avskjed var Mostafa tydelig inspirert. Entusiasmen hadde vekket minner, for han avsluttet med å si at:

«Denne følelsen har jeg ikke hatt siden revolusjonen!»

Nordic Youth Conference har med andre ord inspirert aktivister fra mange land til å fortsette å ta til gatene for menneskerettighetene!
Del saken
Andre Nyheter