Share
Foto: KRB/AI
Foto: KRB/AI
NORGE:

La John Jeanette få endre juridisk kjønn!

John Jeanette Solstad Remø har alltid følt seg som en kvinne, selv om hun ble tildelt mannlig kjønn ved fødselen. Krev at hun får endre juridisk kjønn uten å måtte gjennomgå hormonbehandling og kirurgiske inngrep, inkludert irreversibel sterilisering.

06.11.2015: Vi avslutter nå underskriftsmuligheten siden endring av loven er på høring. Vi avventer endelig versjon av lovforslaget. Vi forventer at prosessen vil bli avsluttet våren 2016. Tusen takk til alle som har signert aksjonen!
Skrevet av: Karoline Rønning og Nina Antonov
PUBLISERT: 16. juni 2014, KL. 14:16 -
SIST OPPDATERT: 9. november 2015, KL. 15:36

Transperson hele livet

John Jeanette har vært transperson i hele sitt liv. I årevis skjulte hun identiteten sin for å tilpasse seg samfunnets normer og forventninger. I oppveksten var det spesielt vanskelig å føle seg som en kvinne, men bli betraktet som en mann, uten å kunne snakke med noen om dette. Hun trodde lenge hun var den eneste som hadde det slik.

I 1986 ble hun medlem av Forbundet for transpersoner Norge (FTP-N), men det var ikke før i 2010 at hun offisielt sto frem. Hun er nå pensjonert fra jobben som statslos, og jobber for transpersoners rettigheter i flere organisasjoner.

Krav om irreversibel sterilisering

John Jeanette Solstad Remø har fått lov til å endre navnet. Privat heter hun bare Jeanette. Hun bruker navnet John Jeanette i offentlige sammenhenger for å vise at transkjønnede mennesker eksisterer. 

John Jeanette ønsker også at det skal være samsvar mellom hennes kjønnsidentitet og hennes juridiske kjønn, og har søkt om å få endret sitt juridiske kjønn til kvinne. Dessverre har både Finansdepartmentet og Helse- og omsorgsdepartementet avslått søknadene hennes. Avslaget er begrunnet med at hun ikke har fulgt den etablerte prosedyren for endring av juridisk kjønn som forutsetter en psykiatrisk diagnose og obligatorisk medisinsk behandling, inkludert irreversibel sterilisering. 

I alle offentlige dokumenter som eksempelvis pass og førerkort betegnes John Jeanette dermed fremdeles som mann. 

Under daglig angrep

John Jeanette ønsker ikke å gjennomgå den påkrevde prosedyren for endring av juridisk kjønn, fordi hun synes at kirurgien er omfattende og at frykter hormonbehandling kan være en belastning. Hennes privatliv er dermed daglig under angrep ettersom at identitetspapirene ikke samsvarer med kjønnsidentiteten hennes. 

Når jeg for eksempel går på apoteket blir jeg spurt ut av betjeningen: - Er det virkelig deg? Legitimasjonen din sier at du er mann, men du ser ut som en kvinne! Ubehagelige situasjoner skjer hver dag og jeg opplever ofte at jeg blir ropt opp med mitt mannlige navn når jeg sitter der som kvinne. Det er faktisk ganske håpløst og selv om jeg er forberedt på at det kan skje er det like frustrerende og støtende hver gang det skjer. 

Amnesty International krever:

 • John Jeanette må snarest få endret sitt juridiske kjønn.
 • Norske myndigheter må fremme et lovforslag som etablerer en åpen prosedyre som sikrer transpersoners mulighet til juridisk anerkjennelse av kjønn i samsvar med den enkeltes oppfatning av egen kjønnsidentitet.
 • Norske myndigheter må sikre at et slikt lovforslag avskaffer steriliseringskravet og andre krav til psykiatrisk og medisinsk behandling som i dag stilles til transpersoner som ønsker å endre juridisk kjønn.
 • Norske myndigheter må sikre at transkjønnet identitet blir fjernet fra den nasjonale klassifiseringen av psykiske lidelser, og at transkjønnede personer som ønsker å endre juridisk kjønn kan gjøre det uten å måtte gå gjennom psykiatriske tester og uten å måtte ha en psykiatrisk diagnose.

Det DU kan gjøre:

 • Signér aksjonen!
 • Print ut underskriftslisten og hjelp oss med å samle underskrifter!
 • Del aksjonen med familie, venner og bekjente via sosiale medier som Facebook og Twitter!
 • Skriv leserbrev i avisen om transpersoners rettigheter, eller skriv om det i bloggen din!
 • Delta i en Pride-parade nær deg, og aksjoner for transpersoners rettigheter!
 • Bestill postkort, og sørg for at de blir signert og sendt til helseminister Bent Høie!
 • Send ditt eget et brev til helseminister Bent Høie!
Del saken
Helse- og omsorgsminister
Bent Høie
Helse- og omsorgsdepartementet
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
Kjære Bent Høie,

John Jeanette Solstad Remø ønsker det skal være samsvar mellom hennes kjønnsidentitet og hennes juridiske kjønn. Derfor søkte hun Helse- og omsorgsdepartementet i mars 2014 om å få endret juridisk kjønn. Hennes søknad ble avslått.

Anerkjennelse av juridisk kjønn er viktig for ivaretakelsen av transpersoners menneskerettigheter. Transpersoner står i fare for å bli utsatt for omfattende diskriminering når de fremviser offentlige dokumenter som ikke gjenspeiler deres faktiske kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk.

Jeg oppfordrer deg derfor til å la John Jeannette få endre sitt juridiske kjønn, herunder kjønnsmarkører på offisielle dokumenter utstedt av staten.

Jeg oppfordrer deg videre til å fremme et lovforslag som snarest etablerer en rask, tilgjengelig og åpen prosedyre som sikrer transpersoner muligheten til en juridisk anerkjennelse av kjønn i samsvar med den enkeltes oppfatning av egen kjønnsidentitet. Denne prosedyren må fjerne krav om sterilisering og andre medisinske inngrep som i dag stilles til transpersoner som ønsker å endre juridisk kjønn i Norge.

Jeg oppfordrer deg også til å sikre at transkjønnedes identitet blir fjernet fra den nasjonale klassifiseringen av psykiske lidelser, og at transkjønnede personer som ønsker å endre juridisk kjønn kan gjøre det uten å måtte gå gjennom psykiatriske tester og uten å måtte ha en psykiatrisk diagnose.

Med vennlig hilsen,
Andre Aksjoner