Share

Voldtekt i Norge

Voldtekt i Norge

VOLDTEKT I NORGE
Det anslås at det hvert eneste år er mellom 8.000 og 16 000 kvinner som blir utsatt for voldtekt eller forsøk på voldtekt i Norge.

Det er en grunnleggende menneskerett å kunne bestemme selv over sin egen kropp og seksualitet, voldtekt er et alvorlig og grovt brudd på denne retten. Men visste du at voldtektsbestemmelsen i den norske straffeloven er i strid med internasjonale menneskerettighetsstandarder?

NEI ER NEI!
Ifølge norsk lov er det ikke voldtekt dersom overgriper ikke bruker vold eller opptrer truende. At jenta har sagt klart ifra at hun ikke ønsker sex er ikke nok. Mange undersøkelser viser at holdningen fra denne loven også gjenspeiles i holdninger i store deler av Norges befolkning.

Amnesty mener at nei er nei, og skal respekteres – uansett.

ER DETTE EN VOLDTEKT?
Se filmen og døm selv.

KRAV TIL NORSKE MYNDIGHETER:
Norske myndigheter har en menneskerettslig forpliktelse til å forebygge, etterforske og straffe alle former for kjønnsbasert vold inkludert voldtekt, og til å sikre ofre for overgrep rehabilitering og oppreisning.

Amnesty krever at norske myndigheter:
  • endrer voldtektslovgivningen slik at voldtekt defineres som seksuell omgang uten oppriktig samtykke.
  • sørger for holdningsskapende arbeid i skolene gjennom obligatorisk undervisning om seksuell grensesetting og voldtekt.

 
Amnesty har jobbet med voldtekt og vold mot kvinner i Norge i mange år. Vi startet med holdningsundersøkelse mot vold mot kvinner i Norge i 2005 og siden har vi sett på holdninger til voldtekt og vold mot kvinner i asylmottak. Vi har også sammenlignet voldtektslovgivning med våre nordiske naboer. 
Følg lenkene til høyre eller ta kontakt med kampanjeleder Patricia Kaatee om du vil vite mer.