Share

Russland

Russland

Sivilsamfunnet i Russland er i fare. Mange nye lover som begrenser rett til ytringsfrihet, forsamlingsfrihet og organisasjonsfrihet er blitt vedtatt og gjennomført i løpet av de siste årene. Blant disse er loven som straffer deltagelse i uregistrerte demonstrasjoner med bøter tilsvarende en årslønn, og som begrenser vanlige folks mulighet til å kunne være politisk aktive.
 
En annen ny lov gir myndighetene vide fullmakter til å stenge nettsider som har et "upassende innhold". En tredje lov pålegger russiske organisasjoner som mottar økonomiske bidrag fra utenlandske givere til å registrere seg som ”utenlandske agenter”.
 
RUSSLAND I DAG: 
  • I økende grad blir fredelig politisk protest møtt med undertrykkelse. Menneskerettighetsforkjempere, journalister og advokater er utsatt for omfattende forfølgelse og overgrep. 
  • De fleste anmeldelser i slike saker blir henlagt av politiet. Tortur og annen mishandling på politistasjoner er fortsatt utbredt, og blir sjelden effektivt tiltalt og strafferettslig forfulgt. 
  • Rettssaker oppfyller ofte ikke internasjonale rettssikkerhetsstandarder. 
  • Antallet politisk motiverte rettssaker øker.
  • Usikkerhet og ustabiliteten i Nord-Kaukasus vedvarer, og myndighetenes sikkerhetsoperasjoner er skjemmet av systematiske brudd på menneskerettighetene med nærmest total straffefrihet for gjerningsmennene.
 
 
 
Nyttige dokumenter:

Frem mot OL i Sotsji samarbeidet Amnesty, Helsingforskomiteen og LLH om å belyse menneskerettighetsbrudd i Russland under slagordet "Ingen fest uten frihet". Klikk her for å laste ned et informasjonshefte om situasjonen i Russland, med fokus på Sotsji.
Download the English version here.
 
Amnesty-aktivister i Trondheim markerte Putins bursdag 7. oktober 2013 ved å fokusere på den manglende ytringsfriheten i Russland.