Share
Ina Tin/Amnesty International. Amnesty-praktikant Vilde Enge og rådgiver Andrey Kolesnikov ved den russiske ambassaden i Norge.
Ina Tin/Amnesty International. Amnesty-praktikant Vilde Enge og rådgiver Andrey Kolesnikov ved den russiske ambassaden i Norge.

13.000 underskrifter for Syria

Amnesty tok opp den problematiske våpeneksporten til Syria i dagens møte med den russiske ambassaden.
Skrevet av: Vilde Enge
PUBLISERT: 2. april 2012, KL. 9:00 -
SIST OPPDATERT: 3. april 2012, KL. 15:10
Under møtet med den russiske ambassaden tok Amnesty opp flere spørsmål knyttet til den forferdelige situasjonen i Syria. Det viktigste og det det var vanskeligst å få noen reell tilbakemeldingpå, var russisk våpensalg til syriske myndigheter.

Amnestys generalsekretær John Peder Egenæs, spesialrådgiver Ina Tin og praktikant Vilde Enge møtte ambassaderåd Andrey Kolesnikov og andresekretær Petr Svirin for å overlevere 13.000 underskrifter mot russisk våpeneksport, i tillegg til rapporter om samvittighetsfanger og tortur i Syria.

Ulike overgrep
 
Møtet startet med en utveksling om russernes vektlegging av at begge parter i konflikten bruker vold og begår overgrep.

- Har dere besøkt flere ambassader? spurte Svirin.
- Vi er først her, men har videre planer og ønsker om et møte med den syriske ambassaden, sa Egenæs.
- Hva med den kinesiske?
- Vi har nok mer tro på Russland, sa Tin, og la til at Russland er en stormakt både geopolitisk og som medlem av sikkerhetsrådet.

Amnesty understreket at organisasjonen er helt klar over at personer og grupper som er eller oppfattes som del av opposisjonen også har begått overgrep. Generalsekretær John Peder Egenæs understreket likevel at det er stor forskjell i omfanget av overgrep begått av regimet, og overgrep begått av opposisjonelle.

- Etter vår mening er viktig at de syriske myndighetene viser vilje til å følge FNs fredsplan ved å stanse volden først, og at russiske myndigheter må være varsomme med å fremstille det som om begge parter begår like mange overgrep, sa Egenæs.

Ingen våpensalg-detaljer

Representantene for ambassaden sa at de ikke kjente til detaljene om russisk våpensalg til Syria. De mente at det stort sett var våpen og utstyr som ikke ble brukt mot den syriske befolkningen, men utstyr som fly og annet som inngår i forsvaret av landets grenser.

Amnesty repliserte med å si at det i så fall ville være nyttig om russiske myndigheter var åpne om hva som ble solgt til Syria dersom dette var tilfelle. Organisasjonen fortsatte likevel å be om en total våpenembargo.

Aksjonen fortsetter: Signer for å stanse all våpeneksport til Syria

Under møtet var det en interessant utveksling av synspunkter, der de russiske representantene fortsatte å peke på at de mente landene som inngår i gruppen "Venner av Syria" hadde en lite konstruktiv tilnærming til konflikten.  De begrunnet det med at denne gruppen gir for uforbeholden støtte til opposisjonen og dermed skyver myndighetene i Syria ut i et slags mørke og ikke lytter til deres framstilling av konflikten.

Like mål

De hevdet også at de hadde nøyaktig de samme målsetningene som Amnesty og andre har, nemlig å få en slutt på volden og drapene. Petr Svirin ga uttrykk for at Russland støttet Kofi Annans sekspunktsplan.

-  Det er helt åpenbart at vi støtter Annans plan. Vi vil ikke hindre iverksettingen av den.

John Peder Egenæs ba russiske myndigheter påse at syriske myndigheter faktisk implementerer Annans plan, vel vitende om at de ikke implementerte planen til Den Arabiske Liga, selvom Russland også signerte denne.

- Vi kan ikke snakke for fremtiden, det vi kan gjøre nå er å passe på at Kofi Annans plan realiseres av begge sider i konflikten. I Moskva finnes det gode spesialister som analyserer det som foregår i Syria. Data om Russlands våpensalg er tilgjengelig i FN, sa Kolesnikov.

Representantene kunne ikke kommentere på spørsmål om eventuelle russiske våpensalg til Syria.

Grusom tortur

Amnesty fortsatte med å legge frem fire konkrete saker om enkeltmennesker som har blitt turturert og drept eller som er "forsvunnet" og Amnesty frykter de er i fare for tortur og drap. Egenæs og Tin ba Svirin og Kolenikov om å sende dette videre til Moskva, slik at de derfra kan legge press på de syriske myndighetene ved å gi informasjon om sakene og stanse videre tortur og drap.

- I det siste halvåret har vi fått rapporter om en vanvittig bruk av tortur, det er bare fantasien som setter grenser, til og med barn har blitt utsatt, sa Ina Tin.

Ambassadens representanter lovet at de ville rapportere til Moskva hva Amnesty og alle våre aksjonister krevde.

Lik Amnesty International Norway på Facebook for å bli oppdatert på våre siste nyheter og aksjoner.
Del saken
Andre Nyheter